Lịch công tác tuần thứ 08 (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 24/10/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
18/10

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h00-16h00 Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn các trường Đại học, Cao đẳng khu vực miền Nam năm 2021 (Trực tuyến)
TP: Bí thư Đoàn trường

15h00 tại Hội Cựu Chiến binh Quận 1
Họp về công tác quy hoạch cán bộ Hội
TP: Đ/c Thanh Hảo

THỨ BA
19/10

10h00-13h00 tại Phòng KHCN&HTQT
Mở thầu qua mạng các gói thầu mua sắm thiết bị phục vụ đào tạo năm 2021
TP: Hội đồng đấu thầu năm 2021
Kính mời: Đại diện Ban Thanh tra nhân dân

 

THỨ TƯ
20/10

10h00 Họp xét thi đua Tháng 10/2021 (Trực tuyến)
TP: Hội đồng thi đua

 

THỨ NĂM
21/10

 

 

THỨ SÁU
22/10

 

 

THỨ BẢY
23/10

 

 

CHỦ NHẬT
24/10

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 10/2021, nộp sổ thi đua về Phòng Hành chính Quản trị trước 09h00 ngày 20/10/2021.