Lịch công tác tuần thứ 42 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
14/6

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

08h30 tại Phòng Khách
Bắt đầu kiểm dò dữ liệu Tuyển sinh năm 2021
TP: Các thầy/cô được phân công
(Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, phòng Đào tạo điện thoại thông báo trực tiếp đến giảng viên để đảm bảo thực hiện giãn cách)

09h30 tại Phòng Khách
Hội ý triển khai Tuyển sinh năm 2021 theo phương án online
TP: Giám hiệu; các thầy Việt Dũng, Văn Sĩ, Vũ Dzũng, Bá Phúc

 

THỨ BA

15/6

 

 

THỨ TƯ

16/6

 

 

THỨ NĂM

17/6

 

 

THỨ SÁU

18/6

 

 

 

THỨ BẢY

19/6

 

 

CHỦ NHẬT

20/6

 

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 6/2021, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính Quản trị trước 09h00 ngày Thứ Hai, 21/6/2021.