Lịch công tác tuần thứ 16 (Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 19/12/2021)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
13/12

08h00 Họp Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (trực tuyến)
TP: Ban chỉ đạo và Tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

14h00 tại Hội trường Nhà đa năng-Trường Dự bị Đại học (91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5, TP.HCM)
Họp tổ nghiệp vụ công tác Tuyên giáo
TP: Các Đ/c Quang Trung, Văn Sĩ, Thành Hậu

THỨ BA
14/12

08h00-09h30 tại Hội trường B và tham dự trực tuyến
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí
TP: Toàn thể giảng viên Khoa Cơ khí
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

09h00-11h00 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn phòng TCKT và phòng KHCN&HTQT
TP: Toàn thể CB-VC thuộc P.TCKT và P.KHCN&HTQT
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

14h00-16h00 tại Hội trường B và tham dự trực tuyến
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí Động lực
TP: Toàn thể giảng viên Khoa Cơ khí Động lực
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

THỨ TƯ
15/12

08h00-11h00 tại Phòng họp B
Tập huấn đào tạo về phần mềm cơ sở dữ liệu GDNN
TP: Giám Hiệu (Thầy Quang Trung); các thầy Việt Dũng, Trường Sơn, Văn Hiền

08h00 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn phòng CTCT-HSSV
TP: CB-VC phòng CTCT-HSSV
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

08h00-10h00 tại VP Khoa Công nghệ Thông tin_F7.7)
Hội nghị CB-VC Tổ công đoàn Khoa Công nghệ thông tin
TP: Toàn thể giảng viên Khoa CNTT
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

09h30 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn P.HCQT
TP: CB-VC phòng HC-QT
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

14h00 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn phòng Đào tạo
TP: CB-VC phòng Đào tạo
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn      

 

THỨ NĂM
16/12

08h00 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn Khoa GDĐC
TP: Giảng viên Khoa GDĐC
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

09h00 tại Hội trường B và tham dự trực tuyến
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn Khoa CN Nhiệt-Lạnh
TP: Toàn thể giảng viên Khoa CN Nhiệt-Lạnh
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

 

THỨ SÁU
17/12

08h00 tại Văn phòng Hội CCB Q.1
Dự Lễ kỷ niệm 47 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 và Lễ tổng kết PTTĐ CCB năm 2021
TP: Đ/c Thanh Hảo

08h00 tại Hội trường B và tham dự trực tuyến
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn Khoa Điện-Điện tử
TP: CB-VC Khoa Điện-Điện tử
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

14h00 Khoa Điện-Điện tử báo cáo khoa học năm 2021 (trực tuyến)
TP: Giảng viên Khoa Điện-Điện tử
Kính mời: Giám hiệu, P.KHCN&HTQT

14h00-16h00 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị CB-VC Tổ Công đoàn Bộ môn Kinh Tế
TP: Toàn thể giảng viên Bộ môn Kinh Tế
Kính mời: Giám hiệu, đại diện BTV Công đoàn

THỨ BẢY
18/12

07h30-16h00 tại Phòng C1.2
Khoa Cơ khí báo cáo khoa học năm 2021
TP: Toàn thể giảng viên Khoa Cơ khí
Kính mời: Giám hiệu, P. KHCN&HTQT, Quý Thầy/Cô quan tâm tham dự

08h00-08h45 tại Hội trường B
Khai mạc và phổ biến nội quy, quy chế về đánh giá, cấp chứng chỉ KNNQG cho người tham dự kỳ ĐG KNN QG tháng 12 năm 2021
TP: Đại diện Sở LĐTB&XH, Giám hiệu, đại diện Khoa/BM có nghề đánh giá, Tổ Giám sát, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, người tham dự đánh giá

09h00-17h00 tại Phòng Lý thuyết và Phòng Thực hành Nhà F
Đánh giá KNN QG cho 2 nghề Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm) và Điện tử Công nghiệp
TP: Ban Tổ chức, Tổ Giám sát, Ban Giám khảo, Tổ Kỹ thuật, người tham dự đánh giá

 

 

CHỦ NHẬT
19/12

08h00-17h00 tại Phòng Lý thuyết và Phòng Thực hành Nhà F
Đánh giá KNN QG cho 2 nghề Công nghệ Thông tin (Ứng dụng phần mềm) và Điện tử Công nghiệp
TP: Ban Tổ chức, Tổ Giám sát, Ban Giám khảo, Tổ Kỹ thuật, người tham dự đánh giá

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 12/2021, nộp sổ thi đua về phòng Hành chính-Quản trị trước 09h00 ngày 20/12/2021.