Lịch công tác tuần thứ 09 (Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 30/10/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
24/10/2022

09h00 tại  Phòng Khách
Họp về công tác chuẩn bị Lễ tổng kết và phát bằng tốt nghiệp
TP: Giám hiệu; các Thầy Thanh Nhân, Việt Dũng, Thanh Hiệp, Thành Hậu, Thanh Hảo

 

THỨ BA
25/10/2022

08h30-14h00 tại Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi (36 Lê Đức Thọ, Hà Nội)
Hội nghị đại diện cơ quan đối tác chương trình tình nguyện viên WFK KOICA 2022
TP: Cô Thanh Bình, Cô Ngọc Anh

 

THỨ TƯ
26/10/2022

 

 

THỨ NĂM
27/10/2022

 

 

THỨ SÁU
28/10/2022

 

15h00-16h00 tại Phòng Hội thảo
KOSEN - Company session - SUZUKI VIETNAM
TP: Giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử đã đăng ký

THỨ BẢY
29/10/2022

 

 

CHỦ NHẬT
30/10/2022

07h00 tại Hội Trường A
Lễ tổng kết và phát bằng tốt nghiệp (Sinh viên tốt nghiệp năm 2022)
TP: Giám hiệu; Trưởng, phó các Phòng, Khoa, Bộ môn; GVCN các lớp có Sinh viên tốt nghiệp