Lịch công tác tuần thứ 52 (Từ ngày 22/8/2022 đến ngày 28/8/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
22/8/2022

09h00 Online meeting with KOSEN about Japanese company job fair (Họp online bằng phương tiện cá nhân)
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Phước, Thanh Bình, Ngọc Anh

10h00-11h30 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 4
TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 4

 

THỨ BA
23/8/2022

08h45 tại VP Khoa Cơ khí Động lực_F2.7
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

14h00-15h00 tại Phòng Hội thảo
Xét công nhận tốt nghiệp khối CĐ19
TP: Giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng CTCT -HSSV, Bí thư Đoàn TN, Khoa- Bộ môn và GVCN CĐ19

THỨ TƯ
24/8/2022

 

14h00 tại Phòng Khách
Tiếp viên chức mới tuyển (đợt xét tuyển ngày 11/8/2022)
TP: P.HCQT, các viên chức trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 11/8/2022

THỨ NĂM
25/8/2022

08h30 tại Phòng Truyền thống
Tiếp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương
TP: Giám hiệu, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ Trường

13h30 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

THỨ SÁU
26/8/2022

 

 

THỨ BẢY
27/8/2022

 

 

CHỦ NHẬT
28/8/2022

07h30-08h30 tại Hội Trường B
Khai mạc Hội thi Bàn tay vàng cấp Thành phố năm 2022-nghề Điện tử công nghiệp
TP: Đại diện Liên đoàn Lao động Tp.HCM; Thầy Chí Phi, Thầy Xuân Dũng, Cô Thanh Hoa; giảng viên BM ĐTCN tham gia hội thi
Kính mời: Giám hiệu