Lịch công tác tuần thứ 10 (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
31/10/2022

 

13h00-15h30 tại Phòng Truyền thống
Tiếp đón Dr Takekuma (Professor at Kyushu National University)
TP: Giám hiệu; Cô Thanh Bình, Thầy Thanh Phước

14h00 tại VP BM Kinh tế_F5.5
Hội nghị Tổ Công đoàn Bộ môn Kinh tế
TP: Đoàn viên Công đoàn Bộ môn Kinh tế
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

THỨ BA
01/11/2022

08h45 tại Hội trường B
Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa CKĐL
TP: Đoàn viên Công đoàn Khoa CKĐL
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

14h30-16h00 tại Hội trường B
Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa CNTT
TP: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Khoa CNTT
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

 

THỨ TƯ
02/11/2022

08h00 tại Hội Trường B
Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa Điện-Điện tử
TP: Đoàn viên Công đoàn Khoa Điện-Điện tử
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

08h00 tại Phòng Đào tạo
Hội nghị Tổ Công đoàn phòng Đào tạo
TP: Toàn thể CB-VC phòng Đào tạo
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

08h30-10h00 tại VP Khoa CN Nhiệt - Lạnh_F4.7
Hội Nghị Tổ Công đoàn Khoa công nghệ Nhiệt- Lạnh
TP: Toàn thể ĐVCĐ Khoa CN Nhiệt-Lạnh
Kính mời: Giám Hiệu, BCH Công đoàn

09h00 tại Phòng Hội thảo
Họp với KOSEN-HQs về công tác chuẩn bị "Ngày hội việc làm các doanh nghiệp Nhật Bản"
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Bình, Thanh Nhân, Văn Thành, Thanh Hiệp, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thạnh, Chí Phi, Quang Huy, Vũ Dzũng, Ngọc Anh
Lưu ý: Các Thầy/Cô có mặt lúc 08h30 để họp nội bộ trước

10h00-11h000 tại Phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

13h30 tại  Phòng Hội thảo
Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa GDĐC
TP: Đoàn viên Công đoàn Khoa GDĐC
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

14h00-15h00 tại Phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 11 năm 2022
TP: Hội đồng
Kính mời: Thầy Hữu Quyền, Thầy Hồng Anh
(K. CN Nhiệt-Lạnh); Thầy Tùng Linh, Thầy Thanh Phước (K. Cơ khí); Thầy Vũ Dzũng, Thầy Công Khanh (K.CN TT)

15h00 tại Phòng Khách
Hội nghị Tổ Công đoàn Phòng Hành chính-Quản trị
TP: Đoàn viên Công đoàn Phòng HC-QT
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

THỨ NĂM
03/11/2022

08h00-16h30 tại Phòng Multimedia
Ghi hình dạy Tiếng Anh
TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

09h00 tại Phòng Hội thảo
Họp về tình hình Sinh viên cao đẳng các ngành, cao đẳng các nghề Khóa 2022
TP: P.Đào tạo, P.HC-QT, P.CTCT-HSSV, Trưởng các Khoa, Trưởng BM trực thuộc Giám hiệu, GVCN các lớp cao đẳng các ngành, cao đẳng các nghề Khóa 2022
Kính mời: Giám hiệu
Lưu ý: GVCN các lớp cao đẳng các ngành, cao đẳng các nghề Khóa 2022 dự họp trực tuyến (GVCN có giờ không tham dự)
 

10h30 tại Phòng KHCN&HTQT
Hội nghị Tổ Công đoàn Phòng TCKT và Phòng KHCN&HTQT
TP: Toàn thể đoàn viên Công đoàn P.TCKT và P.KHCN&HTQT
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

14h00 tại Phòng Hội thảo
Họp chuẩn bị báo cáo tự đánh giá kiểm định ABET
TP: Cán bộ, điều phối viên và giảng viên thuộc 4 ngành Nhiệt lạnh, Ô tô, Cơ khí, Điện-Điện tử (Trưởng Khoa phân công cụ thể)

14h00 tại Phòng Khách
Hội nghị Tổ Công đoàn P.CTCT-HSSV
TP: Đoàn viên Công đoàn P. CTCT - HSSV
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

THỨ SÁU
04/11/2022

08h00-11h30 Hội thi Mô hình học cụ cấp trường 2022
(Phòng/Khoa/Bộ môn bố trí mô hình tại đơn vị mình)
TP: Ban Giám khảo, cán bộ Phòng/Khoa/BM, GV đăng ký, GV quan tâm
Kính mời: Giám hiệu

08h00 tại Hội trường A116, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM (59C Nguyễn Đình Chiều, Q.3)
Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của ĐUK
TP: Các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư Chi bộ, Thường trực Hội CCB, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Trường (các đồng chí có giờ giảng không dự họp, thông báo về Đ/c Sĩ để tổng hợp & báo cáo ĐUK)

10h00-11h00 tại Phòng Hội thảo
Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên phỏng vấn tiếng Nhật (KOSEN)
TP: Giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử theo kế hoạch

13h00-15h00 tại Phòng Hội thảo
Hội nghị Tổ Công đoàn Khoa Cơ khí
TP: Toàn thể giảng viên Khoa Cơ khí
Kính mời: Giám hiệu, BCH Công đoàn

15h00-16h00 tại Phòng Hội thảo
KOSEN - Company session - ACT Brain Vietnam
TP: Giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử đã đăng ký

THỨ BẢY
05/11/2022

 

 

CHỦ NHẬT
06/11/2022