Lịch công tác tuàn thứ 36 (Từ ngày 02/5/2022 đến ngày 08/5/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
02/5/2022

Nghỉ bù lễ 30/4

THỨ BA
03/5/2022

Nghỉ bù lễ 01/5

THỨ TƯ
04/5/2022

07h30-16h30 tại Phòng Multimedia
Ghi hình Giảng dạy Tiếng Anh
TP: Giảng viên Trung tâm Ngoại ngữ

08h00-11h00 tại Phòng Hội Thảo
Hướng dẫn sử dụng các công cụ đánh giá trong hoạt động cải tiến liên tục
TP: Thầy Đỗ Chí Phi (hướng dẫn), các Thầy/Cô trong nhóm ABET khoa Điện - Điện tử

 

THỨ NĂM
05/5/2022

07h00-12h00 tại Trường Cao đẳng Long An
Họp về xây dựng chương trình đào tạo
TP: Cán bộ, giảng viên được phân công

09h00 Họp Công đoàn (trực tuyến)
TP: BCH Công đoàn, Tổ trưởng các tổ Công đoàn

10h00-11h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 3
TP: Toàn thể đảng viên Chi bộ 3

 

THỨ SÁU
06/5/2022

09h00 Tham quan Nhà máy SMC - Phú Mỹ (1B KCN Phú Mỹ I, Thị Trấn Tân Thành, huyện Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu)
TP: Các thầy Phạm Thành, Chí Phi, Xuân Dũng, Đại Nghĩa, Quốc Văn, Văn Vũ, Hoàng Lâm
Lưu ý: Xe xuất phát từ Trường lúc 07h00

09h00-10h30 tại Hội trường A
Buổi hướng nghiệp dành cho sinh viên của KOSEN
TP: Giảng viên ngành Cơ điện tử (không có giờ), sinh viên các lớp Cơ điện tử đã đăng ký

 

THỨ BẢY
07/5/2022

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp giao ban chung
TP: Theo quy định

08h00-16h00 tại Phòng F2.14
Hướng dẫn thực hành thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển xe mô hình Minicar Racing 2022
TP: Ban kỹ thuật, giảng viên hướng dẫn, các đội thi

 

CHỦ NHẬT
08/5/2022

 

 

Lưu ý:
- Khoa/Bộ môn nộp Kế hoạch công tác tuần của giảng viên thỉnh giảng (từ tuần 31 đến tuần 35) về phòng Đào tạo trước 16h00 ngày 05/5/2022.
- Các Bộ môn gửi danh sách Hội đồng thi tốt nghiệp cao đẳng (ngành và nghề) về phòng Đào tạo, chậm nhất vào ngày Thứ Sáu, 06/5/2022.