Lịch công tác tuần thứ 01 (Từ ngày 29/8/2022 đến ngày 04/9/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
29/8/2022

 

14h30 tại Phòng Truyền thống
Làm việc với đại diện Trung tâm SEAMEO CELLL
TP: Giám hiệu, cô Thanh Bình

THỨ BA

30/8/2022

 

 

THỨ TƯ

31/8/2022

 

 

THỨ NĂM

01/9/2022

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

THỨ SÁU

02/9/2022

NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

THỨ BẢY

03/9/2022

 

 

CHỦ NHẬT

04/9/2022