Lịch công tác tuần thứ 13 (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
21/11/2022

10h00 tại Phòng Khách
Họp xét thi đua Tháng 11/2022
TP: Hội đồng thi đua

13h30 tại Phòng Hội thảo
Họp nội bộ về công tác chuẩn bị "Ngày hội việc làm các doanh nghiệp Nhật Bản”
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Bình, Thanh Nhân, Văn Thành, Thanh Hiệp, Quốc Văn, Thanh Phước, Ngọc Thạnh, Chí Phi, Quang Huy, Vũ Dzũng, Ngọc Anh

THỨ BA
22/11/2022

10h00-10h45 tại Văn phòng Khoa Cơ khí Động lực_F2.7
Họp Chi bộ 5
TP: Đảng viên Chi bộ 5

 

THỨ TƯ
23/11/2022

09h00 tại Phòng Hội thảo
Họp với KOSEN-HQs về công tác chuẩn bị "Ngày hội việc làm các doanh nghiệp Nhật Bản"
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Văn Thành, Thanh Nhân, Thanh Bình, Thanh Hiệp, Ngọc Anh

 

THỨ NĂM
24/11/2022

10h00-11h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Chi bộ 3
TP: Đảng viên Chi bộ 3

14h00-16h00 tại Phòng Hội thảo
KOSEN council meeting
TP: Giám hiệu, các Thầy/Cô Thanh Bình, Thanh Phước

THỨ SÁU
25/11/2022

10h00-11h00 tại Phòng Hội thảo
Hỗ trợ hướng dẫn sinh viên phỏng vấn tiếng Nhật (KOSEN)
TP: Giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử theo kế hoạch            

13h30 tại Phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 6
TP: Đảng viên Chi bộ 6

15h00-16h00 tại Phòng Hội thảo
KOSEN - Company session - HAL VIETNAM
TP: Giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử đã đăng ký

THỨ BẢY
26/11/2022

08h30-11h30 tại  Hội trường A
Vòng loại FunnyLed 2022 - Khóa 2022
TP: Sinh viên các đội tham dự FunnyLed 2022 -Khóa 2022 và BTC cuộc thi tham gia xét duyệt chấm vòng loại

 

CHỦ NHẬT
27/11/2022

07h30 tại Hội trường A
Hội thi Tay nghề thanh niên công nhân TP. Hồ Chí Minh năm 2022
TP: Thành đoàn, Ban Tổ chức (Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên, giảng viên Khoa Cơ khí theo danh sách), các đội thi

Kính mời: Đảng ủy, Giám hiệu (Thầy Quang Trung)

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua Tháng 11/2022, nộp sổ thi đua về P.HCQT trước 09h00 ngày 21/11/2022.