Lịch công tác tuần thứ 06 (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
03/10/2022

 

12h40 Đón đoàn ABET (Dr.Chuck Drake) tại sân bay Tân Sơn Nhất
TP: Thầy Phước Thiện, Thầy Thời Trung

21h15 Đón đoàn ABET (Dr.Tim Brower ) tại sân bay Tân Sơn Nhất
TP: Cô Thanh Bình, Cô Minh Hiếu

THỨ BA
04/10/2022

08h00 Kiểm tra 5S toàn Trường
TP: Giám hiệu (thầy Công Thành); các Thầy/Cô Thanh An, Thanh Bình, Tấn Thành, Hữu Phước, Thoại Khanh, Thanh Hảo, Duy Khương, Bình Phước, Thành Phong, Yến Thu
Lưu ý: (Quý Thầy/Cô tập trung tại phòng Khách vào lúc 07h50)

09h00 tại phòng Khách
Họp về công tác chuẩn bị kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Khóa 2022
TP: Giám hiệu, P.Đào tạo, Bộ phận phần mềm, Bộ môn Văn hóa-Ngoại ngữ

 

THỨ TƯ
05/10/2022

 

17h00-18h00 tại phòng Truyền thống
Tiếp đoàn kiểm định giả định ABET và đưa đoàn ABET tham quan cơ sở vật chất toàn trường
TP: Giám hiệu; các Thầy/Cô Thanh Nhân, Thanh Bình, Quang Huy, Ngọc Thạnh, Hồng Anh, Thanh Bình (Ô tô), Đình Trung, Khánh Trình, Thời Trung, Phước Thiện, Hữu Quyền, Minh Hiếu
(P.HC-QT chuẩn bị các phòng làm việc)

THỨ NĂM
06/10/2022

08h30-08h55 tại Phòng Truyền thống
Đón đoàn kiểm định giả định, giải thích, sắp xếp, bố trí dữ liệu
TP: Theo kế hoạch

09h00-09h30 tại Hội trường B
Đoàn đánh giá họp với Lãnh đạo Nhà trường; cán bộ các khoa, cán bộ và giảng viên phụ trách các chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

09h45-12h00 tại Nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc với cán bộ phụ trách các chương trình được kiểm định giả định và thành viên nhóm ABET
TP: Theo kế hoạch

12h00-13h00 tại Phòng Hội thảo
Đoàn đánh giá làm việc với Lãnh đạo Nhà trường và cán bộ phụ trách các chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

13h00-14h30 tại Nhà Truyền thống
Thảo luận giữa cán bộ phụ trách các chương trình được kiểm định giả định và thành viên nhóm ABET
TP: Theo kế hoạch

14h45-15h30 tại Nhà Truyền thống và Lớp học
Phỏng vấn giảng viên và sinh viên các chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

16h00-16h45 tại Nhà Truyền thống, Văn phòng Khoa CKĐL, Văn phòng khoa CN Nhiệt-Lạnh
Đoàn đánh giá làm việc với các khoa có chương trình kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

16h45-17h15 tại Nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc với cán bộ phụ trách chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

17h15 tại Phòng Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc
TP: Thành viên đoàn đánh giá

THỨ SÁU
07/10/2022

08h30 Tiếp và đưa đoàn ABET tham quan cơ sở vật chất toàn trường
TP: Theo kế hoạch

09h00-10h30 tại Nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá thảo luận với thành viên nhóm ABET
TP: Theo kế hoạch

10h30-12h00 tại Nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc với các giảng viên và sinh viên các ngành được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

10h30-12h00 tại Phòng họp Nhà B
Đoàn đánh giá làm việc với Lãnh đạo Nhà trường và Trưởng các phòng chức năng
TP: Theo kế hoạch

12h00-13h30 tại Phòng Hội thảo
Đoàn đánh giá làm việc với Ban cố vấn các chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

13h30-15h30 tại PhòngTruyền thống
Đoàn đánh giá thảo luận
TP: Thành viên đoàn đánh giá

14h00-15h00 tại Hội trường A
Hỗ trợ hướng dẫn Sinh viên phỏng vấn tiếng Nhật (KOSEN)
TP: Các giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử đã đăng ký

15h00-16h00 tại Hội Trường A
KOSEN - Company session - OJITEX Vietnam
TP: Các giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử đã đăng ký

15h30-16h00 tại Nhà Truyền thống
Đoàn đánh giá làm việc với cán bộ phụ trách chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

16h15-17h00 tại Hội trường B
Đoàn đánh giá họp với Lãnh đạo Nhà trường; cán bộ các Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng; cán bộ và giảng viên phụ trách các chương trình được kiểm định giả định
TP: Theo kế hoạch

THỨ BẢY
08/10/2022

08h00-16h00 tại Hội trường A
Ngày hội "Chào đón tân sinh viên Khoa Điện-Điện tử năm 2022"
TP: Toàn thể giảng viên Khoa Đ-ĐT, Tân sinh viên Khoa Đ-ĐT
Kính mời: Giám hiệu

 

CHỦ NHẬT
09/10/2022