Lịch công tác tuần thứ 02 (Từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
05/9/2022

- Các lớp học tập theo kế hoạch và thời khoá biểu
- P.CTCT-HSSV nắm sĩ số HSSV báo cáo Giám hiệu

 

THỨ BA
06/9/2022

 

 

THỨ TƯ
07/9/2022

08h30 tại Phòng Khách
Họp triển khai nội dung sinh hoạt đầu khoá sinh viên khoá 2022
Tp: Giám hiệu, P.Đào tạo, P.CTCT-HSSV, P.HCQT

09h00-10h30 tại Phòng Khách
Họp về giáo trình, tài liệu học tập năm 2023
TP: Giám hiệu, Thầy Việt Dũng, Tổ giáo trình Nhà trường
(Thầy Việt Dũng chuẩn bị nội dung)

 

THỨ NĂM
08/9/2022

08h00 tại Phòng Hội thảo
Họp Đảng ủy mở rộng
TP: Đảng ủy viên; Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; Trưởng các Phòng, Khoa, BM trực thuộc Hiệu trưởng; Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn Thanh niên

09h00-10h00 tại Phòng Khách Nhà B
Làm việc với đại diện ACT Brain Vietnam
TP: Giám hiệu, các Thầy/Cô Thanh Bình, Vũ Dzũng, Bá Phúc, Công Khanh

15h00-16h00 tại Phòng Truyền Thống
Họp cán bộ chủ chốt
TP: Đảng ủy, Giám hiệu, Trưởng, Phó đơn vị (Phòng, Khoa, Bộ môn trực thuộc Hiệu trưởng)

16h00-17h00 tại Phòng Truyền Thống
Họp tập thể lãnh đạo
TP: Đảng ủy, Ban Giám hiệu

THỨ SÁU
09/9/2022

09h00 tại Phòng Khách
Họp triển khai kiểm tra trình độ tiếng Anh sinh viên Khoá 2022
Tp: Giám hiệu, P.Đào tạo, Bộ phận phần mềm, Bộ môn Văn hoá Ngoại ngữ

14h00-14h30  Phòng Khách
Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 09 năm 2022
TP: Hội đồng
Kính mời: Các Thầy Ngọc Thạnh, Thời Trung (K.CKĐL); Đình Kết, Khánh Toàn (BM Kinh tế)

14h30-15h00 tại Phòng Khách
Họp xét cấp phát học bổng khuyến khích học tập 5 tháng đầu năm 2022 (HK 1, Năm học 2021-2022)
TP: Hội đồng

15h00 tại Phòng Truyền thống
Đảng ủy, Ban Giám hiệu làm việc với BCH Đoàn TN, Hội Sinh viên
TP: Giám hiệu, Đảng ủy viên phụ trách Thanh niên, Uỷ viên BCH Đoàn-Hội (giảng viên và sinh viên có giờ không dự họp)

15h00-16h00 tại Phòng Hội Thảo
KOSEN - Company session - DAIWA VIETNAM LIMITED
TP: Các giảng viên, sinh viên ngành Cơ điện tử đã đăng ký

THỨ BẢY
10/9/2022

08h00 tại Hội Trường A
Họp giao ban toàn trường, sinh hoạt nghiệp vụ giảng viên, nghiệp vụ GVCN
TP: Toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức nhà trường (giảng viên có giờ không dự họp)

 

CHỦ NHẬT
11/9/2022