Thực hiện văn phòng xanh tại Trường CĐKT Cao Thắng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trong 10 văn phòng trên cả nước được dự án cấp Chứng nhận cấp 1 và cấp 2 về Văn phòng Xanh.

Mỗi khoa và phòng chức năng có một tình nguyện viên, những thành viên tiên phong này đã được dự án hỗ trợ tập huấn, từ đó tự xây dựng các sáng kiến phù hợp để “Thay đổi Hành vi hướng tới Văn phòng Xanh” ưu tiên thay đổi hành vi của nhân viên theo định hướng tiêu dùng bền vững.

   

   

Các hoạt động tập huấn của nhóm tình nguyện viên dự án trường CĐKT Cao Thắng

Thông qua các hoạt động tập huấn mang tính truyền cảm hứng, thực hành, đánh giá, duy trì và chuẩn hóa, các hành vi tiêu dùng của nhân viên sẽ hình thành và duy trì để đạt được các mục tiêu cụ thể như:

  • Giảm chi phí vận hành văn phòng
  • Giảm tác động môi trường
  • Tạo môi trường làm việc lành mạnh, chuyên nghiệp
  • Xây dựng văn hóa sống và làm việc bền vững

Sau hơn một năm thực hiện, bằng các hành động cụ thể dự án đã ghi nhận những kết quả tích cực về giảm phát thải khí nhà kính và cùng với đó là giảm chi phí vận hành trong đó, nổi bật đã đạt kết quả như sau: 

Những thông số trên cho thấy Văn phòng Xanh đang trở thành một trong những công cụ quản lý và điều hành, giúp mang lại hiệu quả về chi phí vận hành nhờ giảm tiêu thụ điện/nước/giấy, giảm tác động môi trường, và phát thải khí nhà kính.

Thầy Nguyễn Công Thành – Phó hiệu trưởng trưởng CĐKT Cao Thắng nhận chứng nhận Văn phòng xanh từ Giám đốc dự án

Là một đơn vị giáo dục nghề nghiệp, song song với việc đảm báo chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế, thì xanh hóa môi trường giáo dục không chỉ là khẩu hiệu của toàn thể cán bộ/giảng viên công nhân viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Luôn là tấm gương để từ đó giáo dục học sinh – sinh viên cùng thực hiện nhằm giúp làm giảm thiểu Dấu chân Carbon, giảm phát thải tác động đến môi trường. Đặc biệt, thầy và trò trường CĐKT Cao Thắng đã chứng minh một điều rằng: việc thực hiện thay đổi hành vi theo hướng tiêu dùng bền vững là rất hiệu quả mà không đòi hỏi sự đầu tư về tài chính.

By GO team