Họp Ban liên lạc cựu Học sinh Cao Thắng ngày 21-03-2015

Toàn cảnh cuộc họp

       TS.Đào Khánh Dư - Hiệu trưởng nhà trường thông tin về tình hình nhà trường, chất lượng đào tạo luôn được nâng cao, truyền thống “Đoàn kết-Yêu nước-Giỏi nghề” luôn được giữ gìn và phát huy.

      Ông Phạm Xuân Bình - Trưởng Ban Liên lạc Cựu học sinh Cao Thắng báo báo về hoạt động của Ban Liên lạc trong năm qua, nêu nội dung công tác chuẩn bị họp truyền thống cựu học sinh năm 2015 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới hướng đến kỉ niệm 110 năm ngày thành lập trường.

      Ban Liên lạc thống nhất về chương trình và chọn ngày 19/4/2015 (Chủ nhật) để họp mặt truyền thống các thế hệ cựu học sinh Cao Thắng năm 2015.

      Các Cô chú Cựu học sinh luôn tự hào khi nhắc lại truyền thống vẻ vang của nhà trường và nêu ra nhiều giải pháp để hỗ trợ các em HSSV hiện nay có thành tích tốt, hoàn cảnh khó khăn và đóng góp tích cực cho trường lớp. Cuối buổi họp Ban Liên lạc cùng Giám hiệu chụp ảnh lưu niệm trước nhà truyền thống.

 

-T.H-