Danh sách sinh viên đạt học bổng Tiếng anh và Lịch học

Danh sách sinh viên đạt học bổng:

TT Họ và Tên Ngày sinh Điện thoại Email
1 Đàm Văn Cường 20/03/1995 01694488148 damc0920@gmail.com
2 Huỳnh Văn Thông 25/06/1996 01646805079 thongckc@gmail.com
3 Quang Tuyến 19/04/1994 0934930881 tranhsung@gmail.com
4 Nguyễn Tấn Thành Thật 08/07/1996 01696111402 Thanhthat1996@gmail.com
5 Nguyễn Thị Kim Ngân 14/12/1995 01688437483 nguyenngan141295@gmail.com
6 Nguyễn Đình Dư 10/04/1995 01696876795 dinhdu555@gmail.com
7 Phạm Thanh Hoài 19/08/1996 01642816506 thanhhoai17958@gmail.com
8 Lê Thị Ngọc Thơ 10/01/1996 01686646418  
9 Phan Đình Trung  12/06/1996 01654165199 phantrung96.nt@gmail.com
10 Lê Thanh Sơn 07/12/1996    
11 Phạm Ngô Trung 17/08/1996 0937511196 trung.pn.1708@gmail.com
12 Nguyễn Anh Qui 15/11/1996 01646857940 nguyenanhqui96@gmail.com
13 Đoàn Thanh Liêm 20/06/1993 00962222093 liemdt06@gmail.com
14 Khưu Văn Thành 27/06/1996 0929296369 khuuvanthanh1st@gmail.com
15 Nguyễn Hưu Khiêm 13/09/1996 01679445831 huukhiem1996@gmail.com
16 Nguyễn Thành Luân 15/07/1996 0962290635  
17 Đỗ Trí Dũng 14/03/1994 0972843281 kaitokid1403@gmail.com
18 Hồ Thanh Bảo   0933762603 bao13113113@gmail.com
19 Lê Chí Hùng  19/02/1996 1682991451 lechihung1996@gmail.com
20 Nguyễn Ngọc Tâm Đăng 22/06/1996 962423277 demon.dang226@gmail.com

 

Lịch học cụ thể như sau:

Buổi

Ngày

Thời gian

Nội dung

Phòng học

1

Thứ 5 ngày 5/10.

5.30 -7.30pm

Giáo viên Việt Nam giới thiệu  về chương trình học với sinh viên

Phòng có máy chiếu, 20 máy tính cài đặt giáo trình DynEd (có thể sử dụng phòng lúc làm bài kiểm tra cho học viên tuần trước)

2-26

10/10/2016 - 2/1/2017

5.30 -7.30pm

Bắt đầu chương trình học với giáo viên nước ngoài

Phòng học có máy chiếu, (nếu có thể bố trí 1 máy tính, không cần cài đặt giáo trình Dyned)

27

3/1/2017

5.30 -7.30pm

Kiểm tra cuối khóa

Phòng có máy chiếu, 20 máy tính cài đặt giáo trình DynEd