Học sinh sinh viên Cao Thắng với chương trình “Tiếp sức tân học sinh sinh viên khóa 2015”

       Do việc tuyển sinh của năm 2015 khác hẳn so với những năm trước nên việc đi lại, nơi ăn ở của tân sinh viên nên rất nhiều khó khăn nên các chiến sĩ tình nguyện đã sẵn sàng tham gia hoạt động hỗ trợ lần này với nhiều đội hình như: Đội hình khảo sát nhà trọ, đội hậu cần, đội tư vấn nhà trọ, đội xe di chuyển giúp đỡ các bạn tân học sinh sinh viên.

         Các bạn chiến sĩ tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức Tân học sinh sinh viên khóa 2015” đang làm nhiệm vụ. Tiếp tục duy trì và phát huy truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn của HSSV trường, các chiến sĩ đã tự tổ chức, phân công công việc, các đội hình đã làm tốt nhiệm vụ và đã giúp đỡ nhiều phụ huynh và tân HSSV khi nhập học chính thức vào ngày 21/09/2015. Chương trình sẽ diễn ra cho đến hết ngày 10/10/2015.

Các chiến sĩ đang tư vấn nhà trọ cho phụ huynh.

         Các bạn chiến sĩ tình nguyện đã giải đáp đầy đủ những thắc mắc cũng như sử dụng phương tiện cá nhân để hỗ trợ miễn phí việc đi lại của Tân học sinh sinh viên đến nhà trọ.


Tin và ảnh: Văng Thanh Nhàn