HSSV Cao Thắng tham dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến (23/09/1945 – 23/09/2015)

Khác với năm trước – Chương trình 69 năm ngày Nam bộ Kháng chiến được tổ chức tại khu trưng bày ảnh Đại lộ Nguyễn Huệ. Năm nay, tại sân khấu lớn được xây dựng trang trọng ở Khu A – Công viên 23/9, chương trình Lễ kỉ niệm 70 năm ngày Nam bộ kháng chiến lại được tái hiện thật hào hùng tiếng súng mở đầu cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam ở Sài Gòn vào đêm 23/09/2015.

Đoàn viên, thanh niên – HSSV Trường Cao đẳng Kỹ  Thuật  Cao Thắng tham quan khu ảnh trưng bày 69 năm ngày Nam bộ kháng chiến - Ảnh: Phan Anh

Ngày Nam bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử của dân tộc, là sự tự hào của tất cả thế hệ người Việt Nam về truyền thống đấu tranh anh dũng, bất khuất vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc. Tham dự chương trình, sau khi nghe lại những lời văn hào sảng, được nhìn thấy những hình ảnh về những những ngày tháng đấu tranh gian khổ, các bạn Đoàn viên, thanh niên, HSSV đã cảm nhận và hòa cùng không khí sử thi hào hùng bất diệt của những ngày đầu kháng chiến. Đó sẽ là động lực to lớn cổ vũ các bạn đồng tâm nhất trí, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là “Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các bạn Đoàn viên, thanh niên – HSSV trường tham dự chương trình.

Hình ảnh lưu niệm của các bạn HSSV sau khi tham dự chương trình.

Tin, ảnh: LNĐ