Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tài năng kế toán - Lần 3 năm 2019

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

BỘ MÔN KINH TẾ – ĐOÀN THANH NIÊN

***

Số:……/KHLT/BM.KT–ĐTN–HSV

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05  tháng 04 năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CUỘC THI “TÀI NĂNG KẾ TOÁN” LẦN 3 – NĂM 2019

 

1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

1.1. Mục đích

Tạo sân chơi trí tuệ, giải trí cho sinh viên đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện các kỹ năng phản xạ nhanh, tự tin trước đám đông, tư duy nhạy bén, phát huy được khả năng của bản thân, tinh thần đồng đội và đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi giữa sinh viên các lớp kế toán trong Bộ môn Kinh tế.

1.2. Yêu cầu

Công tác tổ chức thi: Nghiêm túc, công bằng, chuyên nghiệp; công tác tuyên dương và khen thưởng đạt hiệu quả trong học sinh, sinh viên.

Nội dung và hình thức thi: gồm kiến thức về kinh tế xã hội và kế toán, kết hợp phần thi thể hiện năng khiếu (hát, múa, nhảy, kịch,..) và hung biện theo chủ đề gợi ý có tính thiết thực cao. Cuộc thi kỳ vọng sẽ thu hút được sự tham gia đông đảo của học sinh, sinh viên Kế toán trong trường.

 

2. TÊN GỌI - ĐỐI TƯỢNG CUỘC THI

2.1. Tên gọi: Cuộc thi “TÀI NĂNG KẾ TOÁN” Lần 3 - Năm 2019

2.2. Đối tượng tham gia: Sinh viên đang theo học Kế toán tại trường.

 

3. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

3.1. Hình thức đăng ký

-  Sinh viên thành lập đội và đăng ký thi theo lớp qua giáo viên chủ nhiệm (một lớp có thể đăng ký nhiều đội).

-  Mọi chi tiết truy cập website: http://kinhte.caothang.edu.vn/

-  Liên hệ: Thầy Vũ Đình Kết - Email: vudinhket2002@gmail.com  - SĐT: 0919107668 tại  Bộ môn  Kinh tế (Tầng 5, khu nhà F).

3.2. Thời gian đăng ký: đến 26/04/2019

 

4. NỘI DUNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI:

Cuộc thi gồm 3 phần:

4.1. Phần 1 (Thi tài năng)

-  Thi tập thể. Số lượng SV tham gia không giới hạn

-  Nội dung thi: Các đội sẽ biểu diễn bất kỳ tài năng nào miễn sao nội dung truyền tải phải mang tính giáo dục và nhân văn cao đẹp.

-  Điểm của phần 1: là điểm trung bình của Ban giám khảo, tối đa 10 điểm.

4.2. Phần 2 (Phân thi kiến thức kinh tế xã hội – Motip theo rung chuông vàng)

-  Thi cá nhân, mỗi nhóm cử ra 5 bạn trả lời 10 câu trắc nghiệm.

-  Nội dung thi: Các kiến thức kinh tế, văn hoá xã hội, kế toán, Tiếng anh.

-  Điểm của phần 2: tương ứng với số bạn còn ngồi trên sân của từng đội (quy điểm cứ 1 SV trên sân = 2 điểm, tối đa phần thi này là 10 điểm).

4.3. Vòng 3 (Thi hùng biện trình bày quan điểm về một vấn đề trong công sở hay ngoài xã hội)

- Thi tập thể, mỗi nhóm gồm 3 bạn cùng hội ý câu hỏi và trình bày quan điểm trước Ban giám khảo trong thời gian tối đa 3 phút.

- Đại diện mỗi nhóm sẽ bốc thăm câu hỏi, sau đó sẽ cho nhóm hội ý 3 phút để cử 1 bạn thay mặt nhóm trình bày, các thành viên khác của nhóm có thể bổ sung).

-  Nội dung thi: trình bày quan điểm về một vấn đề trong đời sống.

-  Điểm của phần 3: là điểm trung bình của Ban giám khảo, tối đa 10 điểm.

4.4. Kết quả cuộc thi:

- Kết quả của cuộc thi là tổng điểm của 3 phần thi. Đội nào có số điểm cao hơn lấy từ trên xuống tương ứng cho 03 giải: nhất, nhì, ba.

 

5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  • 01 Giải nhất:            900.000đ & giấy khen của Đoàn trường.
  • 01 Giải nhì:              700.000đ & giấy khen của Đoàn trường.
  • 02 Giải ba:               500.000đ & giấy khen của Đoàn trường.
  • Và nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị dành cho khán giả cổ vũ cho cuộc thi.

 

6. TỔ CHỨC THỰC​ HIỆN:

6.1 Thành lập Ban tổ chức

- Thầy Vũ Đình Kết                   Trưởng BMKT                                          Trưởng ban

- Thầy Lê Hiếu Để                     Bí thư Đoàn trường                                 Phó ban

- Thầy cô khác thuộc BMKT      Giảng viên BM.                                       Thành viên

6.2 Thành lập Ban giám khảo

- Thầy Vũ Đình Kết                   Trưởng BMKT

- Cô Lê Thị Thúy Nga                Giảng viên BMKT                                         

- Cô Nguyễn Thị Hiền                Giảng viên BMKT

- Một người bên nhà tài trợ         Đại diện bên tài trợ           

                                     

7. THỜI GIAN DỰ KIẾN:

- Từ 05/04/2019 - 26/04/2019: - Xây dựng Kế hoạch xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu; Chuẩn bị các công tác cần thiết để tổ chức cuộc thi.

- Tổ chức thi: 8g00 thứ 7 ngày 11/05/2019, tại hội trường A, Trường CĐKT Cao Thắng.

BỘ MÔN KINH TẾ

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

GIÁM HIỆU, Duyệt