Tuyển Sinh

Ngày: 18-07-2016 | Lượt xem: 153993
Ngày: 12-07-2016 | Lượt xem: 39522
Ngày: 26-01-2016 | Lượt xem: 120536
Thông tin xét tuyển CAO ĐẲNG CHÍNH QUI năm 2016 trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Xét tuyển dựa vào kết quả của kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2016.
Ngày: 26-01-2016 | Lượt xem: 105540
Thông tin xét tuyển CAO ĐẲNG NGHỀ CHÍNH QUI năm 2016 trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Ngày: 26-01-2016 | Lượt xem: 45455
Thông tin xét tuyển TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP năm 2016 trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Ngày: 20-05-2015 | Lượt xem: 26011
1 2 > >|
Trang: 1 / 2
Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9