Cao Thắng - Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Công Đoàn - Đoàn Thanh Niên Trường đã tổ chức Hội diễn văn nghệ và đêm 05/11/2016 tại Hội trường A - Trường CĐ KT Cao Thắng.

...