Hội thảo Công nghệ Điện toán Đám mây và Kỹ năng mềm cho Sinh viên Kế toán

Với mục đích:

• Giới thiệu phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS.VN đến với sinh viên.

• Tạo nơi giao lưu, sân chơi học thuật lành mạnh cho sinh viên.

• Khuyến khích sinh viên nâng cao ý thức, tinh thần học tập, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào bổ ích.

• Giải đáp thắc mắc và định hướng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.