Đội tuyển tự vệ Trường CĐKT Cao Thắng tham dự Hội thi tìm hiểu pháp luật về QPTD tại Bộ Tư Lệnh TP.HCM

       Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/03/1935 – 28/03/2015) nhằm ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ đồng thời nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ. Qua đó nêu cao ý chí quyết tâm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ Nhà trường đối với nhiệm vụ xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

       Đội tuyển Tự vệ trường gồm 4 CB-GV trẻ đã tham gia ôn tập và tham gia dự thi với các đơn vị Tự vệ các trường Đại Học, Cao Đẳng, TCCN và 24 Quận, Huyện trên địa bàn Thành Phố đạt kết quả tốt.

      Hình ảnh tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về DQTV của đội tuyển tự vệ Nhà trường:

Tin và ảnh: Thanh Hảo - Hải Sơn