Hội thi “Hành trình theo dấu chân Người” kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

          Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

          Thông qua Hội thi giúp các bạn Đoàn viên, HSSV trường hiểu thêm về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những công lao to lớn của của Người đối với Đất nước và Dân tộc, đồng thời nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người trong toàn thể Đoàn viên, các bạn HSSV.

          Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tự hào là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng học tập trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Người. Các thế hệ Đoàn viên, HSSV của trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, sáng tạo, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là công dân của đất nước Việt Nam, Thành phố mến yêu mang tên Hồ Chí Minh.

          Một số hình ảnh hoạt động của Hội thi:

Bạn Đỗ Phúc Tiên – Sinh viên lớp CĐ CK 14D hướng dẫn Quận đoàn 6 về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bác Tôn Đức Thắng học tập tại trường.

          Cũng nhân dịp này các bạn HSSV đã giới thiệu với các bạn Đoàn viên Quận đoàn 6 quá trình thành lập, đấu tranh, xây dựng và phát triển của trường.

Bạn Bùi Duy Tân – Sinh viên lớp CĐ Đ-ĐT 14B giới thiệu về quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của Trường sau 109 năm thành lập.

Bạn Mai Thị Ngọc Nhung – Sinh viên lớp CĐ KT 14 giới thiệu về quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của Trường sau 109 năm thành lập.

 

Các bạn Đoàn viên chụp hình lưu niệm

 

     

 

     

 

Các bạn đoàn viên cùng nhau xếp thành số 125 k niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đội dự thi tham gia giải mật thư ở Trạm 2 – Trường CĐKT Cao Thắng

          Các bạn đoàn viên đã có buổi giao lưu nhiệt tình, cởi mở và thân thiện.

Các bạn Đoàn viên chụp hình lưu niệm.

Các bạn Đoàn viên và HSSV chụp hình lưu niệm.

Các bạn CTV Đoàn trường chụp hình lưu niệm

                                                                                                Tin và ảnh: Phúc Tiên, LNĐ