Đoàn Viên, HSSV Cao Thắng thực hiện chiến dịch tình nguyện sửa chữa điện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.HCM

 

         Hơn 20 bạn tình nguyện viên là Đoàn viên, HSSV được phân thành 5 nhóm để thực hiện chương trình. Các bạn đã phát huy tinh thần xung kích, cống hiến sức trẻ của mình trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, tạo bước đột phá trong việc xây dựng hình ảnh “Thanh niên Cao Thắng”, làm tấm gương sáng cho các bạn HSSV khác học tập noi theo. Góp phần đảm bảo an toàn cho các hộ dân khi sử dụng hệ thống và các thiết bị điện.
 

Một số hình ảnh của chiến dịch:Các chiến sĩ đang đến nhà dân để thực hiện chương trình.

 


Các chiến sĩ đang lắp ráp các thiết bị điện

 


Chiến sĩ tình nguyện đang sửa chữa bộ đèn và đi lại hệ thống dây cho người dân.

 


Chiến sĩ tình nguyện đang sửa chữa, thay mới các thiết bị điện cho người dân.

          Đây cũng là một cơ hội tốt giúp cho các bạn Đoàn viên, HSSV được trải nghiệm, rèn luyện tay nghề, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó ý thức tốt hơn trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.

Tin và ảnh: LHĐ, Tư Quân