Kiểm định giả định ABET tháng 11 năm 2015


Thầy Đào Khánh Dư (Hiệu trưởng) tiếp và giới thiệu với đoàn kiểm định về lịch sử, truyền thống của trường.


Thầy trưởng đoàn kiểm định phát biểu với tập thể GV, lãnh đạo nhà trường:

Đoàn kiểm định chụp hình lưu niệm với tập thể GV, lãnh đạo nhà trường:


Đoàn kiểm định kiểm tra hoạt động dạy học, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngành Điện - Điện tử:


Đoàn kiểm định chụp hình lưu niệm với tập thể GV phụ trách chương trình kiểm định ngành Điện - Điện tử: