Kế hoạch hội thảo Kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc

 

KẾ KOẠCH HỘI THẢO “KỸ NĂNG CHUẨN BỊ HỒ SƠ XIN VIỆC”

 

Thời gian: Từ 08h30 – 11h00 Thứ sáu (ngày 14/6/2019)

Địa điểm: Phòng F4.10 - Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng.

Đơn vị tổ chức: 

- Bộ môn Kinh tế Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

- Công ty Cổ phần MISA

Thành phần tham dự:

-  Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng

  + Thầy/Cô đại diện Bộ môn kinh tế

  + SV năm cuối

- Công ty cổ phần MISA:

  + Anh Phạm Phú Sang – Trưởng ban PTKD

  + Chị Nông Thị Thùy Dương – Phụ trách hợp tác đào tạo

Mục đích:

  • Giúp Sinh viên nắm bắt được các hình thức & cách thức phỏng vấn và có thể thực hiện 1 cuộc phỏng vấn thành công, ghi được nhiều điểm cộng trong mắt nhà tuyển dụng
  • Khuyến khích sinh viên nâng cao ý thức, có tinh thần thái độ đúng đắn khi chuẩn bị đi làm
  • Thắt chặt mối quan hệ giữa MISA và Nhà trường trong hoạt động hợp tác và đào tạo

 

Nội dung chương trình:

STT

Thời gian

Nội dung hoạt động

Bộ phận/người thực hiện

1

08h20 – 08h30

Tập trung

Phát tài liệu (Nếu có)

MISA

2

08h30 – 08h35

Chơi trò chơi khởi động

MISA

3

08h35 – 08h40

Chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của chủ đề chia sẻ và mục tiêu của buổi chia sẻ mà sinh viên cần đạt được

Đại diện nhà trường

4

08h40 – 08h45

Giới thiệu công ty CP MISA

Chiếu phim

MISA

5

08h45 – 09h45

Chia sẻ về kỹ năng chuẩn bị hồ sơ xin việc

MISA

6

09h45 – 10h00

Minigame

MISA

7

10h00 – 11h00

Demo phỏng vấn

MISA

8

11h00

Bế mạc chương trình

 

 BAN TỔ CHỨC