Lịch công tác tuần thứ 24 (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
06/02/2023

 

 

THỨ BA
07/02/2023

 

12h40 tại Phòng Multimedia
Introduces of Vietnam and CTTC for 3rd grade students of Ariake College
TP: Các thầy/cô Thanh Phước, Thanh Bình, Ngọc Anh và các giảng viên ngành Cơ điện tử theo kế hoạch

14h00 tại Phòng khách
Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 02 năm 2023
TP: Hội đồng
Kính mời: Các ông Xuân Dũng (Kh Đ-ĐT); Hữu Quyền, Hồng Anh (Kh CN NL)

THỨ TƯ
08/02/2023

11h00 tại Phòng Multimedia
Class on “Force” and “Moment” in the subject of mechanical engineering fundamental practice for 2nd grade students of Ariake College
TP: Các thầy/cô Thanh Phước, Thanh Bình, Ngọc Anh và các giảng viên ngành Cơ điện tử theo kế hoạch

 

THỨ NĂM
09/02/2023

 

 

THỨ SÁU
10/02/2023

 

14h00 tại Phòng Hội Thảo
Hướng dẫn lồng ghép kỹ năng mềm (chuyên gia BKContech)
TP: Giám hiệu, các thầy/cô Thanh Bình, Chí Phi, Quang Huy, Đình Trung, Quốc Văn, Ngọc Thạnh, Thời Trung.

THỨ BẢY
11/02/2023

 

 

CHỦ NHẬT
12/02/2023

06h30 tại Hội Trường A
Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2025
TP: Lãnh đạo HSVVN TP. HCM, Đại diện HSVVN các trường, Thường trực Đoàn trường, Đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội.
Kính mời: Đảng Ủy, Giám Hiệu, Lãnh đạo các Phòng ban, Khoa, Bộ Môn theo thư mời