Lịch công tác tuần thứ 22 (Từ ngày 23/01/2023 đến ngày 29/01/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
23/01/2023

NGHỈ TẾT QUÝ MÃO

THỨ BA
24/01/2023

NGHỈ TẾT QUÝ MÃO

THỨ TƯ
25/01/2023

NGHỈ TẾT QUÝ MÃO

THỨ NĂM
26/01/2023

NGHỈ TẾT QUÝ MÃO

THỨ SÁU
27/01/2023

 

 

THỨ BẢY
28/01/2023

 

 

CHỦ NHẬT
29/01/2023

 

                    

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9