Lịch công tác tuần thứ 28 (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
06/3/2023

 

 

THỨ BA
07/3/2023

07h00-16h00 Tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT
TP: P.Đào tạo chủ trì

08h00-16h30 tại Văn phòng ASU (Lầu 2, Nhà C, Trường CĐKT Cao Thắng)
Design Thinking in Higher Education
TP: Giám hiệu; Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Bộ môn đã đăng ký

15h30-17h00 tại Phòng Truyền thống
Làm việc với Trưởng Văn phòng Xúc tiến dự án trường Đại học Việt Nhật tại Nhật Bản
TP: Các Thầy/Cô Thanh Bình, Quốc Văn, Chí Phi, Thanh Phước
Kính mời: Giám hiệu
(Đoàn sẽ tham quan các phòng thực hành ở các Khoa)

THỨ TƯ
08/3/2023

07h00-16h00 Tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT
TP: P.Đào tạo chủ trì

09h00-11h00  tại Phòng Hội thảo
ABET Support: Evaluation Prep Q&A Session
TP: Các cán bộ, giảng viên phụ trách của 4 ngành tham gia kiểm định ABET đã đăng ký
Kính mời: Giám hiệu, Cô Thanh Bình, Thầy Việt Dũng

15h00 tại Phòng Truyền thống
Họp Chi bộ 1
TP: Đảng viên Chi bộ 1

THỨ NĂM
09/3/2023

08h00 tại Hội trường E-Lầu 7-Trường ĐH Sài Gòn
Hội nghị tổng kết công tác Đảng và Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra
TP: Đ/c Đình Kha, Đ/c Quang Trung, Đ/c Văn Sĩ, Đ/c Chí Phi

 

THỨ SÁU
10/3/2023

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại TP.Đà lạt, tỉnh Lâm Đồng
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

07h00-16h00 Tư vấn tuyển sinh tại các Trường THPT
TP: P.Đào tạo chủ trì

 

THỨ BẢY
11/3/2023

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

CHỦ NHẬT
12/3/2023