Lịch công tác tuần thứ 29 (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

 

THỨ HAI

13/3/2023

 

09h00-12h00 tại Hội Trường B

AWS Cloud Orientation Day (BUILD-IT) 

TP: Văn phòng ASU chủ trì; sinh viên của các Trường thành viên của dự án BUILD-IT

 

13h00-18h00 tại Hội Trường A

Set up chuẩn bị cho AWS BUILD-IT DeepRacer League 

TP: ASU

 

14h00-16h30 tại Phòng Hội thảo

Hội nghị tổng kết KOSEN trực tuyến (báo cáo kết quả 2022) 

TP: Các Thầy/Cô Thanh Bình, Quốc Văn, Thanh Phước

Kính mời: Giám hiệu

 

THỨ BA

14/3/2023

 

08h00-11h00 tại VP Khoa Đ-ĐT (F3.7)

Họp triển khai vấn đề cải tiến liên tục và các vấn đề liên quan cho chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, phục vụ công tác kiểm định ABET 

TP: Nhóm ABET khoa Điện - Điện tử

 

08h00-16h00 tại Hội trường A

AWS BUILD-IT DeepRacer League 

TP: Các trường thành viên của dự án BUILD-IT; ASU chủ trì

 

13h00-16h00 tại Hội trường B

Chương trình "Bác sĩ học đường" năm 2023 

TP: Đoàn TN - Hội SV, sinh viên theo danh sách

Kính mời: Thầy Thanh Nhân

 

THỨ TƯ

15/3/2023

 

06h30 Tư vấn tuyển sinh 

TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

07h00-17h00 tại Phòng thi thực hành F4.9A và F4.8

Hội thi Học sinh, Sinh viên giỏi nghề năm 2023 - phần thi thực hành Điện Lạnh 

TP: Đại diện Thành đoàn, Đoàn Trường, các giảng viên tham gia hội đồng thi và thí sinh dự thi (theo danh sách)

Kính mời: Cán bộ Khoa/Bộ môn Nhiệt lạnh

 

08h00-11h30 tại Trung tâm Chính trị Quận 4

(85-87 Tân Vĩnh, P.6, Q.4, TP.HCM)

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, Nghị quyết số 31-NQ/TW và Chương trình hành động số 25-CTr-TU

TP: Thầy Thanh Nhân

 

10h00 tại Phòng Hội thảo

Họp Chi bộ 4

TP: Đảng viên Chi bộ 4

 

14h30-16h30 tại Phòng Truyền thống

Làm việc với đại diện Trường Nagaoka University of Technology (NUT), Nhật Bản 

TP: Các Thầy/Cô Thanh Bình, Thanh Phước, Quốc Văn, Chí Phi

Kính mời: Giám hiệu

THỨ NĂM

16/3/2023

09h00 tại Phòng Hội thảo

Họp về việc chấm điểm môn GDĐĐ&PTNN 

TP: Giám hiệu, Trưởng Khoa, Trưởng BM Kinh tế; các Thầy/Cô Việt Dũng, Thanh Bình, Thanh Hiệp; bộ phận phần mềm

 
 

THỨ SÁU

17/3/2023

08h00 tại Trường ĐH Việt Đức (Bình Dương)

Hội nghị công tác tuyên giáo Qúy 1/2023 

TP: Đ/c Văn Sĩ

 

09h00-11h00 tại Hội trường B

Lễ phát động cuộc thi Solar Boat Challenge lần 6 - Năm 2023, trao học bổng tài trợ của công ty SMC cho sinh viên khoa Đ-ĐT  

TP: Cán bộ Khoa Điện - Điện tử, giảng viên BM Điện công nghiệp, Doanh nghiệp tài trợ, các đội dự thi

Kính mời: Giảng viên quan tâm tham dự

17h30-20h30 tại Hội trường A

Tập huấn cán bộ Đoàn - Hội năm học 2022-2023 

TP: Ban Chấp hành Đoàn - Hội, Cán bộ lớp khóa 21, khóa 22 (Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng theo danh sách đăng ký)

 

THỨ BẢY

18/3/2023

07h30-11h00 tại Hội trường A

Phát động cuộc thi Minicar Racing - Lần 7 - năm 2023 

TP: Cán bộ Khoa/Bộ môn; Giảng viên khoa Cơ khí động lực; Các công ty tài trợ; Khách mời; các đội thi

 

Lưu ý: Các đơn vị xét thi đua tháng 3/2023 và Học kỳ 1-Năm học 2022-2023 (từ tháng 9/2022 đến tháng 02/2023), nộp sổ thi đua về phòng Hành chính Quản trị trước 09h00 ngày 20/3/2023.