Lịch công tác tuần thứ 21 (Từ ngày 16/01/2023 đến ngày 22/01/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
16/01/2023

 

 

THỨ BA
17/01/2023

 

 

THỨ TƯ
18/01/2023

 

 

THỨ NĂM
19/01/2023

 

 

THỨ SÁU
20/01/2023

 

 

THỨ BẢY
21/01/2023

 

 

CHỦ NHẬT
22/01/2023

 

 

Lưu ý:

1. Giảng viên và sinh viên nghỉ từ thứ Hai, ngày 09/01/2023 (18 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết Chủ Nhật, ngày 29/01/2023 (mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão). Thứ Hai ngày 30/01/2023, toàn trường giảng dạy và học tập trở lại.

2. Cán bộ, viên chức khối hành chính nghỉ từ thứ Sáu, ngày 20/01/2023 (29 tháng Chạp năm Nhâm Dần) đến hết thứ Năm, ngày 26/01/2023 (Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão). Thứ Sáu, ngày 27/01/2023 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão) cán bộ, công chức, viên chức khối hành chính làm việc trở lại.


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9