Lịch công tác tuần thứ 20 (Từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15/01/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI
09/01/2023

09h30 tại Phòng Khách
Bàn giao công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027
TP: Các Thầy/Cô Quang Trung, Thanh Nhân, Thanh Tú, Thanh Hoa, Quốc Tuấn, Kim Chi

14h00 tại Hội Cựu chiến binh Quận 1
Dự Hội nghị BCH Hội CCB mở rộng, triển khai nhiệm vụ năm 2023
TP: Đ/c Thanh Hảo

THỨ BA
10/01/2023

 

13h30 tại Phòng Hội thảo
Họp Đảng ủy (tổng kết công tác Đảng)
TP: Tổ công tác của ĐUK, Đảng ủy viên

THỨ TƯ
11/01/2023

 

 

 

THỨ NĂM
12/01/2023

 

 

 

 

THỨ SÁU
13/01/2023

 

 

THỨ BẢY
14/01/2023

 

 

 

 

CHỦ NHẬT
15/01/2023

 

                    

 


Liên kết đào tạo 1 Liên kết đào tạo 2 Liên kết đào tạo 3 Liên kết đào tạo 4 Liên kết đào tạo 5 Liên kết đào tạo 6 Liên kết đào tạo 7 Liên kết đào tạo 8 Liên kết đào tạo 9