Lịch công tác tuần thứ 27 (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)

THỨ/NGÀY

SÁNG

CHIỀU

THỨ HAI

27/02/2023

08h00 tại Phòng Khách

Làm việc với Trường CĐ Lý Thái Tổ

TP: Giám hiệu, Trưởng phòng HCQT, Trưởng phòng Đào tạo

 

09h00-10h00 tại Phòng Hội thảo

Họp triển khai Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 14, năm 2023

TP: Giám hiệu (Thầy Quang Trung), đại diện Khoa, Bộ môn có ngành/nghề tham gia hội thi, Thầy Hữu Vân, Đoàn Thanh niên

 

10h00-11h30 tại Văn phòng Khoa GDĐC_E2.2

Họp Chi bộ 2

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ

Kính mời: Đảng ủy

13h00 tại Khách sạn Hà Nội Sky

(169 Trường Chinh, Hà Nội)

Hội thảo khảo sát đầu kỳ Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) năm 2023

TP: Giám hiệu (Thầy Công Thành), Cô Thanh Bình

THỨ BA

28/02/2023

08h00-17h00 tại Khách sạn Hà Nội Sky

(169 Trường Chinh, Hà Nội)

Tham dự Hội thảo về 5S thuộc Dự án Hợp phần 3 - Dự án SKIEG

TP: Giám hiệu (Thầy Công Thành), Cô Thanh Bình, Thầy Thoại Khanh

 

09h00 tại Phòng Khách

Họp với VNPT về nâng cấp Wifi của Trường

TP: Giám hiệu, Thầy Thanh Nhân, Thầy Thanh Hiệp, Thầy Quang Vinh

 

09h00-10h00 tại Phòng Hội thảo

Họp Chi Bộ 3

TP: Toàn thể Đảng viên Chi bộ 3

Kính mời: Đảng ủy, Đ/c Thanh Bình, Đ/c Tấn  Khoa (P.KHCN&HTQT)

                    

10h00-10h45 tại Văn phòng Khoa Cơ khí Động lực_F2.7

Họp Chi bộ 5

TP: Đảng viên Chi bộ 5

14h00-14h30 tại Phòng Khách

Họp xét chuyển giai đoạn hợp đồng làm việc từ tháng 03 năm 2023

TP: Hội đồng

Kính mời: Thầy Tùng Linh, Thầy Nam Trung

(Khoa Cơ khí)

 

THỨ TƯ

01/03/2023

08h30 tại Phòng họp tầng 3 – Trụ sở Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(67 A Trương Định, Hà Nội)

Hội nghị triển khai Dự án “Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện” sử dụng vốn ODA của Ngân hàng Phát triển Á Châu (ADB) năm 2023

TP: Giám hiệu (Thầy Công Thành), Cô Thanh Bình

 

09h00 tại Phòng Khách

Họp Hội đồng thanh lý tài sản

TP: Giám hiệu, Trưởng phòng TCKT, Trưởng phòng KHCN&HTQT, đại điện các Khoa/Bộ môn có đề xuất thanh lý

Kính mời: Đại diện Ban thanh tra nhân dân

 

THỨ NĂM

02/03/2023

08h00 tại Hội trường A

Thi công sân khấu, sắp xếp hội trường chuẩn bị Lễ Khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 14 năm 2023

TP: Thành đoàn, Cán bộ Đoàn - Hội (theo danh sách)

14h00 tại Phòng Truyền thống

Họp về không gian truyền thống

TP: Giám hiệu, Ban Liên lạc Cựu HSSV, Hội Sinh viên Thành phố, Đơn vị thiết kế, Thầy Thanh Nhân, Thầy Thành Hậu

THỨ SÁU

03/03/2023

 

 

13h30 tại Phòng Hội thảo

Họp giao ban chung

TP: Theo quy định (Giảng viên có giờ không dự họp)

THỨ BẢY

04/03/2023

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại Đồng Tháp

TP: Phòng Đào tạo chủ trì

 

8h00 Tại phòng: F2.7 ( Cả ngày)

Hướng dẫn đại tu động cơ Toyota.

Chuyên gia kỹ thuật: Nguyễn Thành Long - Toyota Long An.

TP: GV BM Ô TÔ
 

08h30-10h00 tại Hội Trường A

Lễ Khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 14 năm 2023

TP: Thành đoàn, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, đại diện Khoa Điện - Điện tử và Khoa Công nghệ Nhiệt-Lạnh, thí sinh nghề Điện Công nghiệp và nghề Điện lạnh (Theo danh sách)

Kính mời: Giám hiệu

 

CHỦ NHẬT

05/03/2023

06h30 Tư vấn tuyển sinh tại Trường Đại học Cần Thơ

TP: Phòng Đào tạo chủ trì