Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)

Sáng nay ngày 04/01/2020 trong khuôn khổ "Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)"

Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng vinh dự là một trong năm điểm tiếp đuốc truyền thống của phong trào học sinh sinh viên. Trong chương trình các bạn học sinh, sinh viên, hội viên, thanh niên còn được lắm nghe các cô chú cựu sinh viên trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng; cựu cán bộ Đoàn - Hội, sinh viên 5 tốt cấp Trung ương qua chương trình giao lưu: "Sáng mãi ngọn lửa 70 năm truyền thống học sinh - sinh viên".

Đoàn rước đuốc đến cổng trưởng Cao Thắng.

Đoàn rước đuốc đến cổng trưởng Cao Thắng.

 

HSSV đang thấp đuốc tại sân trường Cao Thắng.  Lễ thấp đuốc tại sân trường Cao Thắng.

Lễ thấp đuốc tại sân trường Cao Thắng.

 

Đại diện các thế hệ Đoàn, Hội tham gia lễ thấp đuốc.  Đại diện HSSV, Hội viên tham gia lễ thấp đuốc

Đại diện các thế hệ Đoàn, Hội và HSSV, Hội viên tham gia lễ thấp đuốc.

 

Văn nghệ chương trình giao lưu với chủ đề Sáng mãi ngọn lửa 70 năm truyền thống học sinh - sinh viên

Văn nghệ chương trình giao lưu với chủ đề "Sáng mãi ngọn lửa 70 năm truyền thống học sinh - sinh viên".

 

Đại diện Ban lãnh đạo trường Cao Thắng tại lễ.

Đại diện Ban lãnh đạo trường Cao Thắng tại lễ.

 

Giao lưu các thế hệ Đoàn Hội tại buổi lễ.

Giao lưu các thế hệ Đoàn Hội tại buổi lễ.

 

Hình lưu niệm Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)

Hình lưu niệm Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020)

T.T.Hậu