Tiếp tục đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn kiểm định ABET, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội

     Ngày 06/06/2020, Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đã long trọng tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với 154 đảng viên tham dự. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Là, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo đại hội số 2 của Đảng ủy Khối.

     Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào do Thành Đoàn, Liên Đoàn Lao động Thành phố phát động. Trong 5 năm qua, Đảng bộ Trường luôn đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Nhà trường luôn đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên) luôn giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc. Đặc biệt, trong công tác đào tạo và kiểm định chất lượng, Trường đã có hai chương trình đào tạo gồm “Công nghệ kỹ thuật Cơ khí” và “Công nghể kỹ thuật Điện-Điện tử” được kiểm định đạt chuẩn ABET của Hoa kỳ; trong công tác hợp tác quốc tế, Trường đã được chấp thuận hỗ trợ của dự án ADB trong việc đầu tư cơ sở vật chất (trang thiết bị phục vụ đào tạo).

Quang cảnh đại hội

     Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Đảng ủy Trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục cải tiến chương trình đào tạo tiên tiến gắn với khung chuẩn theo quy định, kiểm định chất lượng giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng phát triển năng lực toàn diện của người học, đẩy mạnh công tác đào tạo trực tuyến; Xây dựng cơ chế gắn kết toàn diện giữa hoạt động đào tạo với thực tế sản xuất để sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Là, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đã thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận và biểu dương những cố gắng và những thành tích mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề nghị Đảng bộ trường phát huy các thành tựu đạt được, tiếp tục tập trung vào các giải pháp thiết thực nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục xây dựng đoàn kết nội bộ thực hiện thắng lợi mục tiêu đại hội đề ra.

IMG 7923

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại đại hội

     Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Trường gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Đại học, Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

IMG 7925

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

IMG 7926

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội

     Tại Hội nghị lần thứ I của Ban chấp hành Đảng bộ Trường, đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường. Theo đó, đồng chí Nguyễn Công Thành đã tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả bài viết: Kim Hồng (http://dukuchcm.org.vn/)