THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, AUTOCAD, ORCAD KHOÁ 69 – ĐỢT 2 HÌNH THỨC HỌC E-LEARNING KHAI GIẢNG THÁNG 04/2020

TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG

TRUNG TÂM TIN HỌC

 

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN, AUTOCAD, ORCAD KHOÁ 69 – ĐỢT 2

HÌNH THỨC HỌC E-LEARNING KHAI GIẢNG THÁNG 04/2020

 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập và thi các học phần UD CNTT CB , AutoCAD, OrCAD. Trung tâm Tin học thông báo ghi danh khóa học bằng hình thức E-Learning như sau:

- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 10/04/2020 đến 16/04/2020

- HỌC PHÍ:

1. UD CNTT CB (18 buổi):                   450.000 VNĐ

2. AUTOCAD (9 buổi):                         350.000 VNĐ

3. ORCAD (9 buổi):                              350.000 VNĐ

- ĐĂNG KÝ ONLINE:

1. UD CNTT CB:   https://forms.gle/8EDXh5yCRBg8xoe77

2. AUTOCAD:       https://forms.gle/Yj6SyaUEmz31Ccsq8 

3. ORCAD:            https://forms.gle/jgnRVbxZ7son3agC6            

- ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK:

+ Tên ngân hàng: NGÂN HÀNG VIETCOMBANK – CHI NHÁNH TP.HCM

+ Tên tài khoản: 1013283822

+ Đơn vị thụ hưởng: TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

+ Nội dung chuyển khoản:

MSSV, HỌ TÊN, LỚP, NỘP UD CNTT CB, K69-ĐỢT 2

hoặc MSSV, HỌ TÊN, LỚP, NỘP AUTOCAD, K69-ĐỢT 2

hoặc MSSV, HỌ TÊN, LỚP, NỘP ORCAD, K69-ĐỢT 2

(Ví dụ: 0304171469, NGUYỄN VĂN A,CDNL 18A, NỘP UD CNTT CB, K69-ĐỢT 2)

Lưu ý: Sinh viên ghi đầy đủ nội dung chuyển khoản để Trung tâm Tin học có thông tin chính xác của người đăng ký học. Sinh viên có thể chuyển khoản từ bất kỳ ngân hàng nào vào số tài khoản của Trung tâm Tin học.

- CÁCH THỨC HỌC E-LEARNING:

+ Công cụ: Google Classroom và ZOOM.

+ Sinh viên sẽ được cung cấp bài giảng, tài liệu, tài nguyên học tập trên Google Classroom.

+ Sinh viên sẽ tương tác trực tuyến với với giáo viên bằng phần mềm ZOOM, mỗi buổi 80 phút.

TRUNG TÂM TIN HỌC