Phân công trực lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

  

PHÂN CÔNG TRỰC

 Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4

và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018

(Kèm theo Văn bản số: 550/TB-CĐKTCT-HCQT ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng)

 

   Trực Lãnh đạo:   Đ/c Nguyễn Thanh Nhã – Trưởng phòng  HC-QT  (ĐT: 0903 680 948)

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

25/4/2018

07h30-11h00

Nguyễn Võ Công Khanh

K.ĐT-TH

0987 825 954

13h00-16h00

30/4/2018

07h30-11h00

Đỗ Chí Phi

K.Đ-ĐL

0903 648 261

13h00-16h00

Phan Đại Nghĩa

K.Đ-ĐL

0986 457 503

01/5/2018

07h30-11h00

Lê Hoàng Lâm

K.Cơ khí

0972 390 730

13h00-16h00

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.