Kế hoạch Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2015 - 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1015-KH/CĐKTCT-CTCT HSSV

TP. HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2015 - 2018

--------

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp là một trong những nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong năm học, là ngày tôn vinh sự thành đạt của sinh viên sau thời gian học tập và rèn luyện, là niềm vinh dự và tự hào của cá nhân và gia đình, đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường. Vì vậy, buổi Lễ phải được tổ chức trang trọng, tạo cảm xúc mạnh mẽ và ấn tượng đối với sinh viên trước khi bước vào giai đoạn mới (giai đoạn phục vụ xã hội); đồng thời xây dựng, tuyên truyền và quảng bá hình ảnh hoạt động đào tạo của Nhà trường với cộng đồng xã hội.

 

II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC:

1. Thời gian: Buổi Lễ được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 26/10/2018.

2. Địa điểm: Hội trường A

3. Đối tượng: Sinh viên bậc Cao đẳng chuyên nghiệp, Sinh viên bậc Cao đẳng nghề tốt nghiệp năm 2018.

4. Nội dung:

- Sinh viên tốt nghiệp tham gia các nội dung trong Ngày hội “Kết nối Doanh nghiệp & Giới thiệu việc làm Cao Thắng” năm 2018. Quý công ty, doanh nghiệp tuyển dụng các tân cử nhân, kỹ thuật viên đã tốt nghiệp của trường.

- Chương trình Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2015 – 2018: Văn nghệ đầu giờ, nghi thức Lễ; công bố các Quyết định có liên quan, trao bằng tốt nghiệp và phát thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; phát biểu của Hiệu trưởng; phát biểu của sinh viên, Trao bằng tốt nghiệp cho Tân cử nhân.

 

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

1. Ông Trương Quang Trung          Phó Hiệu trưởng,                      Trưởng ban

                                                         TP. CTCT-HSSV                

2. Ông Trần Việt Dũng                   P. Trưởng Phòng Đào tạo           Phó Trưởng ban

3. Ông Nguyễn Thanh Nhã             TP. Hành chính Quản trị            Uỷ viên

4. Ông Lê Hiếu Để                          Bí thư đoàn trường                    Uỷ viên

5. Ông Tống Thành Hậu                 P. Bí thư Đoàn trường               Ủy viên

6. Các Ông(Bà) là Trưởng/ Phó Khoa, Bộ môn, GVCN                   Ủy viên

 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Đào tạo:

- Thực hiện và báo cáo tổng kết kết quả đào tạo khóa học 2015 – 2018 tại buổi Lễ.

- Hoàn chỉnh các yêu cầu về hồ sơ công nhận sinh viên tốt nghiệp.

- Ban hành các Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp.

- Lập danh sách sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để trình khen thưởng.

- In bằng tốt nghiệp, phiếu điểm cho từng sinh viên tốt nghiệp năm 2018.

- Lên kế hoạch cấp bản chính Bằng tốt nghiệp đối với sinh viên đã tốt nghiệp tính đến thời điểm tổ chức Lễ (Lưu ý: Chỉ những sinh viên đủ điều kiện nhận bằng theo quy định của Trường).

2. Phòng Công tác chính trị Học sinh sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chuẩn bị văn nghệ phục vụ.

- Xây dựng thiết kế chương trình buổi Lễ.

- Chuẩn bị bài phát biểu và chọn sinh viên đại diện sinh viên tốt nghiệp năm 2018 đọc tại buổi Lễ chính.

- Chuẩn bị hoa tặng sinh viên tiêu biểu trong buổi Lễ; tổ chức đội lễ tân, tiếp khách.

- Nhận đăng ký và lập danh sách tân cử nhân.

- Sắp xếp chỗ ngồi tại Hội trường cho sinh viên.

- Chuẩn bị các điều kiện vật chất để Lãnh đạo Nhà trường trao bằng tốt nghiệp.

- Ban hành thông báo đến sinh viên.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí và tổ chức thuê lễ phục cho sinh viên.

- Chụp ảnh lưu niệm.

3. Phòng Hành chính Quản trị:

- Phát hành Thư mời đại biểu (nếu có).

- Công tác trật tự, anh ninh trong quá trình tổ chức Lễ.

- Công tác khen thưởng tại buổi lễ.

- Chuẩn bị nước cho đại biểu, khay trao bằng.

- Hỗ trợ nhân viên trực mở cửa Hội trường A, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng cho chương trình Lễ.

- Hỗ trợ Đoàn thanh niên thiết kế, in phông nền sân khấu tổ chức Lễ tại hội trường.

- Sắp xếp ghế ngồi đại biểu dự Lễ; tạo cảnh quan khu vực Lễ, vệ sinh môi trường.

4. Phòng Tài chính kế toán:

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí phục vụ Lễ và thanh toán kinh phí theo quy định nhà nước.

5. Các Khoa/ Bộ môn:

- Cử Cán bộ từ Phó Bộ môn trở lên, Giáo viên chủ nhiệm tham gia Lễ tốt nghiệp.

- Triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể sinh viên tốt nghiệp.

- Thời gian: Buổi Lễ được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 26/10/2018.

+ Thời gian đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp: Thứ 4,6 (Buổi Sáng từ 08g-11g00; Buổi Chiều từ 13g00 - 17g00), Thứ 7 (Buổi Sáng từ 08g-11g00; Buổi Chiều từ 13g00 - 17g00). Thời gian nhận đăng ký đến hết ngày 13/10/2018.

+ Địa điểm đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp: Phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên (Tầng 5 nhà F).

6. Đại đội tự vệ Nhà trường

- Phân công cán bộ tự vệ phối hợp với tổ bảo vệ tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình Lễ diễn ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2015 – 2018. Đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

 

Nơi nhận:

- Phòng, khoa, bộ môn;

- GVCN khóa 2015;

- Lớp sinh viên khóa 2015;

- Lưu VP.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

 

Lê Đình Kha