Thông báo về việc nghỉ tết Kỷ Hợi 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 326 /TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019 như sau:

         Giảng viên và Học sinh-sinh viên: nghỉ từ ngày Thứ Hai, 28/01/2019 (23 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày Chủ Nhật, 17/02/2019 (13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Ngày Thứ Hai, 18/02/2019, giảng dạy và học tập trở lại.

         Cán bộ, viên chức khối hành chính: nghỉ từ ngày Thứ Hai, 04/02/2019 (30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đến hết ngày Chủ Nhật, 10/02/2019 (Mồng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Ngày Thứ Hai, 11/02/2019, làm việc trở lại.

            Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong những ngày nghỉ Tết, nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn trước khi nghỉ: Tổng vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, nước, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị mình quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

           Phòng Hành chính-Quản trị kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất. Bộ phận bảo vệ tăng cường trách nhiệm, đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn khuôn viên trường.

            Đối với Bộ phận quản lý ký túc xá, tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý học sinh-sinh viên ở lại ký túc xá; Đảm bảo trật tự trước cổng ký túc xá, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực trước ký túc xá Trường.

Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

 Nơi nhận:                                        

- Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

   - Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

 

Lê Đình Kha