Kết quả học bổng nữ sinh kỹ thuật HEEAP 2017

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

DANH SÁCH SINH VIÊN
NHẬN HỌC BỔNG NỮ SINH KỸ THUẬT (HEEAP) NĂM 2017

 

Sinh viên đến P.TCKT nhận học bổng, từ ngày 12/12/2017 đến 14/12/2017, mang theo thẻ SV và CMND.

Sinh viên tập trung tại trường lúc 13h00 ngày 15/12/2017 để cùng di chuyển đến dự lễ trao học bổng tại KS Equatorio, mặc đồng phục trường (bắt buộc).

TT MÃ HSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP
1 0308171167 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/11/1999 CÐ ĐTTT 17B
2 0308151150 Nguyễn Thị Hiển 2/12/1995 CÐ ĐTTT15VT
3 0307171035 Võ Thị Mỹ Hương 5/20/1998 CÐ CĐT 17A
4 0302171681 Trần Thị Kim Hương 7/23/1999 CÐ ÔTÔ 17F
5 0309171230 Lê Ngọc Tuyền 6/16/1999 CÐ TĐ 17B
6 0308151149 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 9/13/1997 CÐ ĐTTT15VT
7 0308171206 Nguyễn Thùy Đan Trinh 5/18/1999 CÐ ĐTTT 17B
8 0303151418 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 11/6/1997 CÐ ĐĐT 15ĐD
9 0303161452 Phạm Thị Tuyết Nhung 11/25/1998 CÐ ĐĐT 16E
10 0309171064 Huỳnh Kim Ngọc 8/2/1999 CÐ TĐ 17A
11 0302171766 Nguyễn Thanh Tuyền 1/8/1999 CÐ ÔTÔ 17F
12 0309171093 Nguyễn Hoài Thương 6/28/1999 CÐ TĐ 17A
13 0309171092 Võ Thị Minh Thư 7/24/1999 CÐ TĐ 17A
14 0308171163 Võ Thị Kiều Nga 7/27/1999 CÐ ĐTTT 17B
15 0307171154 Lê Thị Mỹ Như 1/26/1999 CÐ CĐT 17B