Thông báo Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018

BỘ CÔNG THƯƠNG

  TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 550/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2018

 

   Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018 như sau:

   Cán bộ, giảng viên, viên chức và Học sinh-Sinh viên nghỉ làm việc và học tập ngày Thứ Tư, 25/4/2018; ngày Thứ Hai, 30/4/2018 và ngày Thứ Ba, 01/5/2018.

   Để đảm bảo an ninh, trật tự trong ngày nghỉ Lễ, nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn trước khi nghỉ, tổng vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị mình quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

   Phòng Hành chính-Quản trị phân công cán bộ trực cơ quan trong ngày nghỉ, kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất trong thời gian nghỉ. Bộ phận bảo vệ tăng cường trách nhiệm, đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn khuôn viên trường.

   Đối với Bộ phận quản lý ký túc xá, tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý học sinh-sinh viên ở ký túc xá; Đảm bảo trật tự trước cổng ký túc xá, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực trước ký túc xá trường.

   Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

       

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trong Trường;

   - Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

(Đã ký)

Lê Đình Kha