Kết quả tuyển dụng ngày 22/03/2019

 

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 494/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 25 tháng 03 năm  2019

 
THÔNG BÁO
KẾT QỦA TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀY 22/03/2019
 

I. CÓ 04 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ PHẬN, BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 HỒ THANH BẢO   07/03/1996 BP Quản lý HSSV Phòng Công tác chính trị-HSSV Khá  
2 MAI XUÂN ĐIỀU   06/09/1991 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sĩ
3 LÊ THỊ BẢO x 16/05/1996 BM Điện lạnh Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
4 NGUYỄN PHẠM ĐỨC TOÀN   29/09/1995 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá  

 * Đúng 14g00 chiều thứ Năm ngày 28/03/2019: Liên hệ P. Hành chính - Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc.

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Hai ngày 01/04/2019: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.
 
II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:
Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
(Đã ký)                               
TỐNG THANH NHÂN