Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 985-KH/CĐKTCT-CTCT HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 24  tháng 07 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU:

Lễ tốt nghiệp là ngày tôn vinh sự thành đạt của sinh viên sau thời gian học tập và rèn luyện tại trường, là niềm vinh dự và tự hào của cá nhân và gia đình.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức trang trọng, tạo cảm xúc mạnh mẽ và ấn tượng đối với sinh viên trước khi bước vào giai đoạn phục vụ cho xã hội và cộng đồng; Khẳng định chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn Quốc tế của Nhà trường.

 

II. NỘI DUNG:

1. Thời gian tổ chức: Lúc 08 giờ 00 Thứ Sáu ngày 25/10/2019.

2. Địa điểm: Hội trường A

3. Đối tượng: Sinh viên, Học sinh Tốt nghiệp năm 2019.

4. Nội dung:

- Tham gia Ngày hội “Kết nối Doanh nghiệp & Giới thiệu việc làm Cao Thắng” năm 2019. Quý công ty, doanh nghiệp sẽ tuyển dụng các tân cử nhân tốt nghiệp tất cả các ngành, nghề đào tạo của trường.

- Tham dự và thực hiện các nội dung trong “Lễ tốt nghiệp” năm 2019.

5. Địa điểm, thời gian đăng ký tham dự Lễ Tốt nghiệp:

+ Thời gian đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp từ ngày 03/09/2019 đến hết ngày 14/10/2019 vào Thứ 4,6 hàng tuần (Buổi Sáng từ 08g-11g00; Buổi Chiều từ 14g00 - 16g00; Buổi Tối từ 17g30 - 19g30), Thứ 7 (Buổi Sáng từ 08g-11g00).

+ Địa điểm đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp: Phòng Công tác Chính trị Học sinh sinh viên (Tầng 5 nhà F).

6. Thời gian nhận và trả lễ phục Tốt nghiệp:

- Thời gian nhận lễ phục: 08giờ00 – 19giờ00 ngày 23,24/10/2019.

- Thời gian trả lễ phục: 11giờ00 – 16giờ00 ngày 25/10/2019 (Thứ Sáu).

7. Lệ phí khi đăng ký: 580.000đ bao gồm Phí đăng ký 180.000 đồng + Tiền thế chân 400.000 đồng (Sẽ được hoàn trả sau khi Sinh viên trả đầy đủ Lễ phục Tốt nghiệp).

Sinh viên có trách nhiệm bảo quản lễ phục tốt nghiệp, trường hợp nếu làm mất hoặc hư hỏng sẽ phải đền bù hoặc chịu chi phí sửa chữa, theo các mức sau:

Nội dung

ĐVT

Đơn giá

Mất áo, rách áo không phục hồi được

1 cái

400.000 đồng

Mất nón, rách nón, ướt nón không phục hồi được

1 cái

200.000 đồng

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi đề nghị Sinh viên kiểm tra cẩn thận lễ phục tốt nghiệp trước khi ký nhận và ký trả. Sinh viên phải hoàn trả lễ phục ngay sau khi làm lễ tốt nghiệp. (Quá thời gian 01 ngày, Sinh viên không báo về bộ phận phát lễ phục, xem như Sinh viên đã làm mất lễ phục và sẽ không được hoàn lại số tiền thế chân).

8. Quy định về đồng phục trong buổi lễ:

- Áo lễ phục và nón cử nhân thống nhất do Ban tổ chức cung cấp. Sinh viên mặc trang phục lịch sự.

- Mang giày Tây, Giày có quay hậu, Không mang dép lê.

* Những trường hợp vi phạm sẽ không được tham dự Lễ.

9. Quy định tham dự Lễ Tốt nghiệp:

- Sinh viên tập trung tại Hội trường A và ngồi đúng theo sơ đồ được sắp xếp.

- Thực hiện theo hướng dẫn của ban tổ chức về nghi thức Lễ Tốt nghiệp

- Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác thực hiện của tất cả Sinh viên.

 

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

1. Ông Trương Quang Trung      Phó Hiệu trưởng,                                            Trưởng ban

                                                    TP. CTCT HSSV                                            

2. Ông Tống Thanh Nhân      TP. Hành chính Quản trị                                     Phó Trưởng ban

3. Ông Trần Việt Dũng           Phó TP Đào tạo                                                  Uỷ viên

4. Ông Nguyễn Thanh Hiệp   Phó TP CTCT HSSV                                          Uỷ viên

5. Ông Lê Hiếu Để                 Bí thư đoàn trường                                            Uỷ viên

6. Ông Tống Thành Hậu        Phó Bí thư,                                                         Ủy viên

                                              Chủ tịch HSV trường

7. Các Ông(Bà) là Trưởng/ Phó Khoa, Bộ môn, GVCN                                   Ủy viên

8. Ông Trần Quốc Triểu         Chuyên viên P. CTCT HSSV                             Ủy viên

9. Ông Hồ Thanh Bảo            Chuyên viên P. CTCT HSSV                             Ủy viên

 

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Đào tạo:

- Báo cáo kết quả đào tạo năm học 2018 – 2019 tại buổi Lễ.

- Ban hành các Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp.

- Lập danh sách sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc để trình khen thưởng.

- In và lên kế hoạch cấp bản chính bằng tốt nghiệp, phiếu điểm cho sinh viên tốt nghiệp năm 2019.

2. Phòng Công tác chính trị HSSV, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên:

- Chuẩn bị văn nghệ phục vụ.

- Ra thông báo, lập danh sách HSSV đăng ký tham gia.

- Xây dựng thiết kế chương trình buổi Lễ.

- Chuẩn bị bài phát biểu và chọn sinh viên đại diện sinh viên tốt nghiệp năm 2019 đọc tại buổi Lễ chính.

- Chuẩn bị hoa tặng sinh viên tiêu biểu trong buổi Lễ; tổ chức đội lễ tân, tiếp khách.

- Nhận đăng ký và lập danh sách, sắp xếp chỗ ngồi tại Hội trường cho sinh viên.

- Chuẩn bị các điều kiện vật chất để Lãnh đạo Nhà trường trao bằng tốt nghiệp.

- Lập kế hoạch dự trù kinh phí và tổ chức thuê lễ phục tốt nghiệp.

- Thiết kế, in phông nền sân khấu.

- Chụp ảnh lưu niệm.

3. Phòng Hành chính Quản trị:

- Phát hành Thư mời đại biểu (nếu có).

- Đảm bảo công tác trật tự, anh ninh trong quá trình tổ chức.

- Công tác khen thưởng tại buổi lễ.

- Chuẩn bị nước cho đại biểu, khay trao bằng.

- Hỗ trợ nhân viên trực mở cửa, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng tại Hội trường A.

- Sắp xếp ghế ngồi đại biểu; tạo cảnh quan khu vực Lễ, vệ sinh môi trường.

4. Phòng Tài chính kế toán:

Hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí phục vụ Lễ và thanh toán kinh phí theo quy định.

5. Khoa/ Bộ môn, GVCN:

- Cử Cán bộ từ Phó Bộ môn trở lên, Giáo viên chủ nhiệm tham dự Lễ tốt nghiệp.

- Triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể sinh viên biết và đăng ký tham gia.

6. Đại đội tự vệ Nhà trường

- Phân công cán bộ tự vệ phối hợp với tổ bảo vệ tăng cường kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình Lễ diễn ra.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2019, các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phòng, khoa, bộ môn;
- GVCN;
- Lớp sinh viên;
- Lưu VP.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Trương Quang Trung