Dự kiến người trúng tuyển đợt xét tuyển ngày 20/12/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

Số: 1726/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 21 tháng 12 năm  2019

 
 
THÔNG BÁO DANH SÁCH DỰ KIẾN NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 ĐỢT XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀY 20/12/2019
 

I. CÓ 02 ỨNG VIÊN DỰ KIẾN TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY DỰ TUYỂN VỊ TRÍ GIẢNG DẠY MÔN HỌC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN CHÍ NHÂN   21/05/1997 BM Điện công nghiệp Khoa Điện – Điện lạnh Khá  
2 ĐỖ NGỌC THANH CHÂU   19/10/1997 BM  Điện tử Truyền thông Khoa Điện tử – Tin học TB-Khá  

  * Đúng 14g00 chiều thứ Tư ngày 25/12/2019: Liên hệ P. Hành chính- Quản trị để được hướng dẫn  thủ tục hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định, và các thỏa thuận khác (thời gian có thể bắt đầu công tác, nội dung hợp đồng làm việc, ...).

Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND (phô tô mực đậm để thấy rõ số CMND) và 04 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Năm ngày 02/01/2020: Có mặt tại đơn vị Phòng, Khoa giảng viên liên quan để được mô tả công việc cụ thể của vị trí việc làm.                

II)- CÁC ỨNG VIÊN  CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường./.

 
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
(Đã ký)                               
 
TỐNG THANH NHÂN