TRA CỨU KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHÓA 2019

 

THÔNG BÁO

ĐÃ CÓ KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH KHÓA 2019.

SINH VIÊN TRA CỨU TẠI ĐÂY

 

Lưu ý:
- Nếu sinh viên không đạt A1 hoặc A2 hoặc A3 thì đăng ký học tại Trung tâm Ngoại ngữ của Trường (Phòng Giáo viên - Tầng trệt - Nhà E)
- Nếu khiếu nại về điểm thì gửi vào email của phòng Đào tạo (daotao@caothang.edu.vn).
- Thời gian khiếu nại điểm:
   + Cao đẳng các ngành đào tạo đến hết ngày 04/10/2019
   + Cao đẳng các nghề đào tạo đến hết ngày 11/10/2019
- Bảng quy đổi từ điểm kiểm tra trình độ Anh văn đầu khóa sang các học phần Anh văn A1, Anh văn A2, Anh văn A3