Phân công trực Tết Mậu Tuất 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

PHÂN CÔNG TRỰC TẾT MẬU TUẤT 2018

 

Trực Lãnh đạo:

- Đ/c Nguyễn Công Thành – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0903 610 888)

- Đ/c Trương Quang Trung – Phó Hiệu trưởng                    (ĐT: 0918 425 094)

- Đ/c  Nguyễn Thanh Nhã   – Trưởng phòng HC-QT           (ĐT: 0903 680 948)

 

Ngày

Thời gian

Họ và tên

Đơn vị

Số Điện thoại

15/02/2018

(30/12 AL)

07h30-11h00

Ngô Diệu Thạch

Khoa CK

0982 702 591

15h00-20h00

Nguyễn Quốc Văn

Khoa CK

0907 797 139

16/02/2018

(01/01 AL)

07h30-11h00

Lê Hiếu Để

BT Đoàn

0938 630 097

13h00-16h00

Tống Thanh Nhân

Khoa ĐT-TH

0908 407 812

17/02/2018

(02/01 AL)

07h30-11h00

Đặng Đắc Chi

Khoa ĐĐL

0913 131 692

13h00-16h00

Phan Đại Nghĩa

Khoa ĐĐL

0986 457 503

18/02/2018

(03/01 AL)

07h30-11h00

Trần Thanh Bình

Khoa CKĐL

0908 148 107

13h00-16h00

Võ Bá Khánh Trình

Khoa CKĐL

0978 230 167

Lưu ý: Phòng Hành chính-Quản trị phân công trực đảm bảo an toàn điện.

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2018

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 

Nguyễn Công Thành