Thông báo V/V Điều Chỉnh Lịch Thi Học Kỳ Tuần 17 Chiều Thứ Hai 25/12 Và Cả Ngày Thứ Ba 26/12 Do Diễn Biến Của Bão Tembi

LỊCH THI HỌC KỲ TUẦN 17-18

Điều chỉnh đối với các lớp nghỉ thi tuần 17 (chiều thứ Hai và cả ngày thứ Ba) do diễn biến của bão Tembin

Các lớp sẽ thi học kỳ theo thời gian cụ thể dưới đây:

LỚP HỌC PHẦN THI LẦN 1 THI LẦN 2 BỘ MÔN
    SĨ SỐ THỜI GIAN THI PHÒNG GVCT 1 GVCT 2 GHI CHÚ THỜI GIAN THI  
TC NL 16A TB sấy & BTL 36 Tuần 18 - T4 (03/01/18) - 7h20 F6.12 Lê Đình Trung Trần Thị Ngọc Diệp Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 15h05 BM. Điện lạnh
TC NL 16B TB sấy & BTL 48 Tuần 18 - T4 (03/01/18) - 7h20 F5.10 Nguyễn Chí Thiện Đặng Thị Trúc Linh Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 15h05 BM. Điện lạnh
TC TH 16 CTDLTT 46 Tuần 18 - T4 (03/01/18) - 9h30 F5.10 Lê Viết Hoàng Nguyên Trần Quang Khải Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. Tin học
TC CKĐL 16A CT ôtô 36 Tuần 18 - T6 (05/01/18) - 9h30 C4.6 Dương Nguyễn Hắc Lân Nguyễn Đức Mẫn Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. Ôtô
TC CKĐL 16B CT ôtô 47 Tuần 18 - T6 (05/01/18) - 9h30 F5.6 Nguyễn Thái Vinh Huỳnh Xuân Thành Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. Ôtô
CĐ CK 15A CN CTM 2 71 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F5.10 Đặng Nguyễn Nhân Nguyễn Văn Toàn Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15B CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F3.12 Lương Minh Tự Phan Thị Cẩm Thanh Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15B CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F3.14 Ngô Diệu Thạch Trần Ngọc Thiện Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15C CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.9 Nguyễn Đăng Khoa Trần Trọng Thuyết Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15C CN CTM 2 77 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.11 Nguyễn Đức Tài (CTCK-81) Võ Văn Cường Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15D CN CTM 2 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.10 Nguyễn Đức Tài (CTCK-91) Lê Hoàng Lâm Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15D CN CTM 2 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F4.12 Nguyễn Long Phụng Nguyễn Văn Hưởng Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15E CN CTM 2 80 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F5.1 Nguyễn Tấn Hùng Lê Thành Phong Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ CK 15E CN CTM 2 80 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 7h20 F5.13 Nguyễn Thanh Hơn Trần Quốc Tuấn Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. CTCK
CĐ ÔTÔ 15A CN BDSC ôtô 82 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F3.12 Chu Việt Khoa Trần Minh Tài Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15A CN BDSC ôtô 82 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F3.14 Hồ Văn Thu Văn Ánh Dương Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15B CN BDSC ôtô 83 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F4.9 Nguyễn Trường Lĩnh Nguyễn Công Thành (ÔTÔ) Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15B CN BDSC ôtô 83 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F4.11 Ngô Đình Nhiên Trần Hoàng Vũ Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15C CN BDSC ôtô 86 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F4.10 Nguyễn Thời Trung Huỳnh Phước Thiện Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15C CN BDSC ôtô 86 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F4.12 Lâm Vũ Thành Nhật Nguyễn Hải Trân Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15D CN BDSC ôtô 90 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F5.10 Đinh Nguyên Phúc Trần Thanh Bình Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15D CN BDSC ôtô 90 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F5.11 Nguyễn Thành Tuyên Ngô Phi Long Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15E CN BDSC ôtô 86 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F5.13 Dương Xuân Nhật Nguyễn Đức Trọng Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ÔTÔ 15E CN BDSC ôtô 86 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 9h30 F5.14 Võ Văn Quốc Nguyễn Huỳnh Quang Thiện Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Ôtô
CĐ ĐĐT 15ĐA Trang bị điện 79 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F3.12 Phạm Văn Mạng Nguyễn Lương Văn Minh Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐA Trang bị điện 79 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F3.14 Bùi Đông Hải Nguyễn Quang Thông Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐB Trang bị điện 76 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F4.9 Đặng Thanh Tùng Văn Kinh Luân Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐB Trang bị điện 76 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F4.11 Nguyễn Tấn Thành Phạm Văn Hiệp Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐC Trang bị điện 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F4.10 Nguyễn Bá Nhạ Ngô Phi Thường Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐC Trang bị điện 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F4.12 Đào Quang Hoàng Phạm Văn Nghĩa (ĐCN) Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐD Trang bị điện 76 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F5.10 Nguyễn Bảo Quốc Đoàn Quốc Đạt Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐĐT 15ĐD Trang bị điện 76 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F5.11 Ngô Bá Việt Phùng Văn Biển Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. ĐCN
CĐ ĐTTT 15MT TK HTM & ĐAMH 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F5.13 Vũ Phương Thảo Lại Nguyễn Duy Nửa lớp đầu Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 7h20 BM. ĐTVT
CĐ ĐTTT 15MT TK HTM & ĐAMH 75 (L/2) Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F5.14 Huỳnh Thanh Hòa Nguyễn Phú Quới Nửa lớp cuối Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 7h20 BM. ĐTVT
CĐN QTM 15A LTƯD Web 39 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F5.3 Lương Minh Huấn Nguyễn Thị Ngọc Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Tin học
CĐN QTM 15B LTƯD Web 38 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 13h00 F4.14 Vũ Đình Bảo Nguyễn Thị Thanh Thuận Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 13h00 BM. Tin học
CĐ CĐT 15A KT nhiệt 59 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F3.12 Nguyễn Chí Thiện Ngô Minh Tân Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. Điện lạnh
CĐ CĐT 15B KT nhiệt 40 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F3.14 Đặng Thị Trúc Linh Nguyễn Trần Trọng Tuấn Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. Điện lạnh
CĐ ĐĐT 15ĐTE TK VMS 59 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F4.11 Đoàn Thanh Tú Trương Hoàng Hoa Thám Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 7h20 BM. ĐTCN
CĐ ĐĐT 15ĐTF TK VMS 57 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F4.12 Nguyễn Trọng Khanh Nguyễn Thị Hồng Ánh Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 7h20 BM. ĐTCN
CĐ ĐĐT 15ĐTG TK VMS 62 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F4.10 Hồ Văn Thới Phạm Thành Nhân Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 7h20 BM. ĐTCN
CĐ TH 15PMA TTNT 37 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F5.3 Nguyễn Thị Thanh Thuận Lương Minh Huấn Cả lớp Tuần 20 - CN (21/01/18) - 7h20 BM. Tin học
CĐ TH 15PMB TTNT 41 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F5.11 Vũ Đình Bảo Trần Quang Khải Cả lớp Tuần 20 - CN (21/01/18) - 7h20 BM. Tin học
CĐ TH 15PMC TTNT 45 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F5.13 Lưu Tuệ Hảo Dương Hữu Phước Cả lớp Tuần 20 - CN (21/01/18) - 7h20 BM. Tin học
CĐ TH 15MMT TTNT 46 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F5.14 Nguyễn Thị Ngọc Trần Trung Nguyên Cả lớp Tuần 20 - CN (21/01/18) - 7h20 BM. Tin học
CĐ CĐT 15S KT nhiệt 25 Tuần 18 - T7 (06/01/18) - 15h05 F4.14 Lê Đình Trung Nguyễn Văn Bắc Cả lớp Tuần 20 - T7 (20/01/18) - 9h30 BM. Điện lạnh

 

Nơi nhận: 

1. Các khoa giáo viên liên quan 

2. Phòng CTCT-HSSV, TCKT, QTĐS 

3. Niêm yết 

4. Website 

5. Phòng Đào tạo (lưu)

 
PHÒNG ĐÀO TẠO

Ngày 25 tháng 12 năm 2017

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Trương Quang Trung