Kết quả tuyển dụng ngày 28/11/2017

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
Số:   1242/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng  11  năm 2017

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NGÀY 28/11/2017

I. CÓ 05 ỨNG VIÊN CHÍNH THỨC TRÚNG TUYỂN:

STT HỌ       VÀ      TÊN NỮ SINH NGÀY VC THUỘC BỘ MÔN PHÒNG, KHOA Tốt nghiệp ĐH loại GHI CHÚ
1 NGUYỄN NGỌC  BÍCH x 11/30/1985 BM Văn hóa-Ngoại ngữ Khoa Giáo dục đại cương Khá Thạc sĩ
2 LÊ QUỐC TRẠNG   9/8/1995 BM Ô tô Khoa Cơ khí Động lực Khá  
3 NGÔ MINH HOÀNG   11/1/1990 BM Tự động hóa Khoa Điện – Điện lạnh Khá Thạc sĩ
4 NGUYỄN ĐỨC ANH   6/10/1993 BM  Điện tử Truyền thông Khoa Điện tử – Tin học Khá  
5 ĐỖ VĂN ĐẠI   11/17/1992 BM Chế tạo cơ khí Khoa Cơ khí Khá  

  * Đúng 14g00 chiều thứ Sáu ngày 01/12/2017: Liên hệ P. Hành chính - Quản Trị để được hướng dẫn  thủ tục làm việc. Khi đến, mang theo CMND gốc, 04 bản sao chứng thực CMND và 03 ảnh 3x4 (ghi họ tên mặt sau ảnh).

  * 07g00 sáng thứ Hai ngày 04/12/2017: Nhận nhiệm vụ tại đơn vị Khoa.

 II)- CÁC ỨNG VIÊN CÒN LẠI:

Hội đồng tuyển dụng nhà trường cám ơn vì sự quan tâm đến nhà trường.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

(Đã ký)                            

NGUYỄN THANH NHÃ