Hướng dẫn thanh toán tiền học ghép, học kỳ phụ, thi lại Trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng qua ví điện tử MOMO

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN HỌC GHÉP, HỌC KỲ PHỤ, THI LẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG QUA VÍ ĐIỆN TỬ MOMO


     Sinh viên chưa có ví MoMo: thì tải ứng dụng ví điện tử MoMo, đăng ký tạo tài khoản đăng nhập và liên kết ngân hàng theo hướng dẫn tại đây.

     Sinh viên đã có ví MoMo: thanh toán tiền học ghép, kỳ phụ, thi lại  theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập app MoMo

 

Bước 2: Chọn mục “Tất cả dịch vụ” trên app MoMo

Bước 3: Chọn Thanh toán học phí

 

Bước 4: Chọn “Cao đẳng Kỹ thuật Cao thắng”

 

Bước 5: Nhập mã sinh viên => Chọn nút “Tiếp tục”

 

Bước 6: Chọn hóa đơn cần nộp => Chọn nút “Thanh toán”

 

Bước 7: Kiểm tra lại thông tin => Chọn nút “Xác nhận”

 

Bước 8: Thông báo giao dịch thành công

Lưu ý: Sinh viên cần chụp lại màn hình thanh toán khi giao thành công để đối chiếu khi cần.