Thông báo về việc nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG
Số: 340/TB-CĐKTCT-HCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01năm 2018

 

THÔNG BÁO
Về việc nghỉ Tết Mậu Tuất 2018

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng thông báo về việc nghỉ Tết Mậu Tuất 2018 như sau:

         Giảng viên và Học sinh-sinh viên: nghỉ từ ngày Thứ Hai, 05/02/2018 (20 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày Chủ nhật, 25/02/2018 (Mồng 10 tháng giêng năm Mậu Tuất). Ngày thứ Hai, 26/02/2018, giảng dạy và học tập trở lại.

         Cán bộ, viên chức khối hành chính: nghỉ từ ngày Thứ Tư, 14/02/2018 (29 tháng chạp năm Đinh Dậu) đến hết ngày thứ Ba, 20/02/2018 (Mồng 5 tháng giêng năm Mậu Tuất). Ngày thứ Tư, 21/02/2018, làm việc trở lại.

         Để đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong những ngày nghỉ Tết, nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Bộ môn trước khi nghỉ, tổng vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, lớp học, xưởng thực tập; Kiểm tra hệ thống điện, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ khu vực đơn vị mình quản lý; Khóa cửa, niêm phong và bàn giao chìa khóa cho bộ phận bảo vệ.

         Phòng Hành chính-Quản trị kiểm tra hệ thống điện, nước toàn trường và có phương án xử lý trong trường hợp phát sinh sự cố đột xuất. Bộ phận bảo vệ tăng cường trách nhiệm, đảm bảo ca trực, giữ gìn tuyệt đối an toàn khuôn viên trường.

         Đối với Bộ phận quản lý ký túc xá, tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo công tác an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ; Quản lý học sinh-sinh viên ở lại ký túc xá; Đảm bảo trật tự trước cổng ký túc xá, nhắc nhở các hộ gia đình không buôn bán lấn chiếm vỉa hè khu vực trước ký túc xá trường.

         Đề nghị các đơn vị triển khai và nghiêm túc thực hiện theo nội dung thông báo này./.

       

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu;
- Các đơn vị trong Trường;
- Lưu: VT, HCQT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

 


Nguyễn Công Thành