Thông báo tuyển dụng nhân sự tháng 12/2019

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Số: 1709/TB-CĐKTCT-HCQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật  Cao Thắng có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí công việc bảo vệ. Chi tiết như sau:

1. Tiêu chuẩn:

- Nam, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, cao từ 1,6 mét trở lên, sức khỏe tốt, tuổi từ 40 đến 55.

- Ưu tiên ứng viên là bộ đội xuất ngũ hoặc đã từng làm công việc bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp.

2. Hồ sơ xin việc gồm có:

- Đơn xin việc (viết tay hoặc đánh máy trên khổ giấy A4).

- Sơ yếu lí lịch (Mẫu 4 trang, có dán ảnh (chụp không quá 6 tháng), có xác nhận của địa phương nơi cư trú).

- Các bản sao (có công chứng): Hộ khẩu, Giấy khai sinh, CMND.

- Giấy khám sức khỏe (Bản chính, ngày khám không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

- Các giấy tờ xác nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại.

(Tất cả cho vào trong một túi đựng hồ sơ)

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nộp hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo này đến hết ngày 31/12/2019.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính-Quản trị, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, soá 65 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Chi tiết xin liên hệ số điện thoại (028) 3821 2360 hoặc 0916 378387 trong giờ hành chính.

Nơi nhận:

- Giám hiệu (để báo cáo);

- Các Trưởng đơn vị;

- Thông báo trên website ;

- Lưu :VT, HC-QT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HC-QT

(Đã ký)

Tống Thanh Nhân